جمعیت هلال احمر شهرستان خواف http://khafrcs.mihanblog.com 2020-01-26T04:01:58+01:00 text/html 2020-01-18T09:43:12+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد اقدام هلال‌احمر خواف برای جمع‌آوری کمک به سیل‌زدگان سیستان وبلوچستان http://khafrcs.mihanblog.com/post/1645 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">جمعیت هلال‌احمرخواف بمنظور کمک به هموطنان متاثر از سیل و آبگرفتگی در جنوب و جنوب شرق کشور و بویژه استان سیستان و بلوچستان، به جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی نوعدوستانه مردم برای یاری رساندن به هموطنان اقدام کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف هادی رمضانی رئیس این جمعیت اظهار داشت: مردم نوع‌دوست شهرستان خواف همواره در زمینه کمک به نیازمندان، زلزله‌زدگان و سیل‌زدگان مناطق مختلف کشور پیش‌قدم بوده‌اند و به یاری این عزیزان در طی سال‌های گذشته شتافته‌اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>..</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">وی در ادامه افزود: مطمنا مردم شریف و نوع دوست خواف<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>سیل زدگان جنوب و جنوب شرق کشور را تنها نمی گذارند و در این امر مهم پشتیبان انها خواهند بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">رمضانی ادامه داد:همشهریان در صورت تمایل به کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان و برخی از نقاط جنوب و جنوب شرقی کشور می‌توانند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>به چادرهای مستقر این جمعیت در<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>میادین شهر مراجعه نمایند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">رئیس جمعیت هلال احمر خواف ادامه داد: همشهریان همچنان می توانند به یکی از روشهای زیر نیز اقدام به کمک کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>١</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>- </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">واریز وجوه نقدی به حساب ٩٩٩٩٩ جمعیت هلال احمر نزد تمامی بانک‌های کشور</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>٢</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>- </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">واریز به شماره کارت‌های </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">۶</span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">١٠</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">۴</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">٣٣٧٩٩٩٩٩٩٩٩</span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۶</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA"> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">نزد بانک ملت و </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۵</span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">٨٩</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">۴۶</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">٣١٨</span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۵</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">٠٢</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">۵</span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">٩٧٣٠ نزد بانک رفاه کارگران</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>٣</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>- </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">کد دستوری #١١٢</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>*</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>- </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">اقلام غیرنقدی شامل: انواع پتو، موکت، زیرانداز نو، مواد غذایی و بهداشتی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">وی در پایان خاطر نشان اعضای این جمعیت امروز در مصلی شهر خواف نیز اقدام به جمع اوری کمکهای مردمی نمودند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><img src="http://uupload.ir/files/qqs4_image_2020_1_18-12_10_13_753_sok.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline">.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2020-01-15T09:31:13+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد بازدید سرزده فرماندار شهرستان خواف از جمعیت هلال احمر http://khafrcs.mihanblog.com/post/1644 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">فرماندار خواف ضمن حضور درجمعیت هلال احمر شهرستان، از خدمات امدادی، آموزشی و عام المنفعه این جمعیت تقدیر کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف، هادی رمضانی رئیس این جمعیت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>اظهارکرد: صبح امروز<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>فرماندارشهرستان با حضور در این جمعیت از خدمات تلاشگران این عرصه تقدیر نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">رئیس جمعیت هلال احمر خواف در این بازدید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>به ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده این مجموعه پرداخت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">در ادامه سنجرانی فرماندار خواف نیز ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در جمعیت هلال احمر این شهرستان، چابکی، توانمندی و سرعت عمل همراه با کیفیت را از مهمترین مشخصه های گروههای امداد و نجات برشمرد و تصریح کرد: خدمات هلال احمر در همه زمانها و در تمام مخاطرات ارزشمند و همراه با از خود گذشتگی و ایثار بوده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">وی با تاکید بر لزوم هم افزایی و هم گرایی دستگاهها در سطح خواف برای مقابله و پاسخگویی به سوانح و بحرانها تاکید کرد که شعار هر "خانواده یک امدادگر" که در هلال احمر به آن پرداخته شده باید در این شهرستان محقق گردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">وی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در ادامه سخنان خود ازنحوه امدادرسانی این جمعیت به روستاهای زلزله زده بخش سنگان تقدیر کرد و همچنین در رابطه با برنامه ریزی جهت جمع آوری کمک های مردمی به سیلزدگان استان سیستان وبلوچستان سخنانی را ایراد نمودند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">بخش پایانی سخنان فرماندار محترم قول مساعد در خصوص رفع مشکلات این جمعیت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><img src="http://uupload.ir/files/mlxi_image_2020_1_15-12_57_45_152_7dm.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline">.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2020-01-13T16:37:54+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد نجات ۴چوپان گرفتار در کولاک توسط نجاتگران هلال احمر خواف http://khafrcs.mihanblog.com/post/1643 <div> &nbsp; رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خواف گفت: عملیات جستجو و نجات ۴ چوپان گرفتار در ارتفاعات کوههای معادن حد فاصل خواف-تایباد توسط نجاتگران این جمعیت که از ساعت ۱۰ صبح تا۱۶ امروز ادامه داشت با تلاش نجاتگران پایان یافت.&nbsp; <br></div><div> به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف هادی رمضانی رئیس این جمعیت عنوان کرد: پس از تماسی در مورد مفقود شدن ۴ چوپان، بلافاصله یک تیم عملیاتی امدادونجات این جمعیت&nbsp; به محل اعلام شده اعزام شدند.&nbsp;&nbsp; <br></div><div>رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خواف گفت: نجاتگران جمعیت هلال احمر خواف با تجهیزات امداد در کوهستان با حضور در ارتفاعات مذکور، اقدام به یافتن و نجات افراد گرفتار در ارتفاعات کردند.&nbsp; <br></div><div>وی با قدردانی از زحمات نجاتگران، امدادگران و عوامل هلال احمر خواف در امدادرسانی به مصدومان در اثر بارش های اخیر اظهار کرد: تمامی نیروهای امدادی همواره در آمادگی کامل بوده تا در صورت لزوم برای خدمت و امدادرسانی به مصدومان و افراد گرفتار در کوتاه‌ترین زمان ممکنه وارد عمل شوند. <img src="http://uupload.ir/files/irxr_1578933635211.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div>رمضانی در پایان خاطر نشان کرد :این عملیات با همکاری تیم حفاظت فیزیکی مجتمع معدنی سنگ اهن ، بخشداری سنگان پس از ۶ساعت تلاش بی وقفه به پایان رسید . گفتنی است نجاتگران این جمعیت یک دستگاه خودروی مزدا دو کابین که برای نجات گرفتار ان رفته بودند را رهاسازی نمودند.</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2020-01-12T04:08:39+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد آموزشهای امداد همگانی ویژه روستائیان شهرستان خواف   http://khafrcs.mihanblog.com/post/1642 <div>&nbsp;به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف، هادی رمضانی از برگزاری&nbsp; آموزشهای امداد همگانی و مخاطرات كه به منظور توانمندسازی و افزایش آگاهی در مباحث امدادی و پیشگیری از بلایا ویژه روستائیان شهرستان اجرا شد خبر داد.&nbsp; <br></div><div> رئیس جمعیت هلال احمر خواف گفت : با اجرای این طرح&nbsp; کارگاه آموزشی&nbsp; امداد و کمک های اولیه و پیشگیری از بلایای طبیعی و غیر طبیعی برگزار شد واهالی روستایی این شهرستان با شرکت در این کارگاههای آموزشی مباحث مربوطه را&nbsp; از مربیان کار آزموده و با تجربه&nbsp; هلال احمر فرا گرفتند.&nbsp; <br></div><div>وی هدف از برگزاری این دوره ها را ارتقاء سطح امدادی وبشر دوستانه روستاییان, و مشارکت روستاییان و معتمدین روستا در خدمات امدادی و بشر دوستانه عنوان کرد .&nbsp; رمضانی گفت :&nbsp; بیش از ۱۰روستای&nbsp; این شهرستان به همت مربیان و واحد آموزش این جمعیت آموزشهای لازم را فرا گرفتند.</div><div>وی همچنین خاطرنشان کرد: مردم باید آموزش‌های همگانی را ببینند چرا که هر حادثه‌ای رخ می‌دهد قبل از اینکه نیر‌های امدادی به محل حادثه برسند اول خانواده و وابستگان آن هستند و اگر آموزش‌های همگانی را دیده باشند می‌توانند جان همراهی خود را نجات دهند.</div><div><img src="http://uupload.ir/files/abvo_1578802412659.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div> text/html 2020-01-11T08:49:24+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد اموزش و آشنایی کودکان مهدهای قرآنی با هلال احمر http://khafrcs.mihanblog.com/post/1641 <div><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خواف از برگزاری دوره آموزشی و آشنایی نونهالان مهد کودک های</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>قرآنی خبر داد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف، هادی،رمضانی رئیس این جمعیت اظهار کرد: مربیان هلال احمر با زبان کودکانه نونهالان را با هلال احمر و همچنین کمک های اولیه، نکات عمومی و اولیه امدادی و نحوه پناهگیری اضطراری و خروج ایمن آشنا می کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">وی افزود: با هماهنگی های به عمل آمده با مدیریت مهد کودک های قرآنی و با اعزام مربی جمعیت هلال احمر به این مهد کودک ها آموزشها آغاز شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">رئیس جمعیت هلال احمر نهادینه کردن آموزش‌های امدادی در سنین کودکی ، نحوه مقابله با حوادث<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>از جمله اهداف این جمعیت دانست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">رمضانی در پایان خاطر نشان کرد:<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در حال حاضر </span><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۱۳</span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="FA"> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;" lang="AR-SA">مهد قرآنی در شهر خواف فعالیت می کنند که مربیان ما همگی آنها را تحت پوشش آموزشهای خود قرار داده اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/yex5_image_2020_1_11-12_9_24_414_vpi.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/vhxo_image_2020_1_11-12_9_23_958_mwp.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><br> text/html 2020-01-09T09:05:14+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد مراسم بزرگداشت شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی جمعیت هلال احمر خواف http://khafrcs.mihanblog.com/post/1640 <div> &nbsp; رئیس جمعیت هلال احمر خواف گفت: برنامه های ویژه شهادت و گرامیداشت یاد و خاطره سردار سپبهد حاج قاسم سلیمانی در جمعیت هلال احمر خواف برگزار شد. <br></div><div>به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف ،هادی رمضانی رئیس این جمعیت با گرامیداشت یاد و خاطره سردار پرافتخار جهان اسلام حاج قاسم سلیمانی، افزود:&nbsp; کانون های جمعیت هلال احمر برنامه های ویژه ای برای بزرگداشت یاد و خاطره این شهید برگزار کردند.&nbsp; وی افزود: سیاه پوش کردن شعبه.شرکت در مراسمات سطح شهرستان و برگزاری جلسات در کانون ها مراسم های سوگواری را آغاز کردند.</div><div> رئیس جمعیت هلال احمر خواف تصریح کرد: چاپ بنر، چاپ پوستر و برگزاری محافل قرآنی و مراسم ختم صلوات و هدیه ثواب آن به روح مطهر سردار پرافتخار اسلام و سر دادن شعار مرگ بر آمریکا از دیگر برنامه های هلال احمر به مناسب گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی&nbsp; بوده است.</div><div><img src="http://uupload.ir/files/zals_1578560920116.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><img src="http://uupload.ir/files/i03l_1578560930720.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div> text/html 2020-01-07T13:26:01+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد مشارکت داوطلبان هلال احمر خواف در طرح اهدای خون http://khafrcs.mihanblog.com/post/1639 <div> &nbsp;&nbsp; رئیس جمعیت هلال احمر خواف از مشارکت&nbsp; اعضای داوطلب این جمعیت در طرح اهدای خون خبر داد</div><div>.به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف ، هادی رمضانی رئیس این جمعیت اظهار کرد: داوطلبان این جمعیت با شعار "دسترسی به خون سالم ، حق همه نیازمندان به خون " در راستای ترویج فرهنگ اهدای خون و كمك به هم نوع مبادرت به این سنت حسنه نمودند. <br></div><div> رمضانی هدف از اجرای این طرح را افزایش میزان فعالیت و اجرای برنامه‌های خیرخواهانه در کمک به همنوع و تقویت حس نوعدوستی در کمک به بیماران دردمند و بالا بردن حس مسئولیت‌پذیری اعضای هلال‌احمر نسبت به سایر گروه‌های جامعه و بیماران دانست. <br></div><div>رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خواف افزود : عملکرد جمعیت هلال احمر و سازمان انتقال خون به دلیل اینکه در رفع آلام بشری فعالیت می‌کنند، بسیار نزدیک به یکدیگر است و اگر در شهرستان پایگاه انتقال خون ثابت باشد.مسلما هلال احمرخواف بهتر می‌تواند اقدام به دریافت خون از اعضا و داوطلبان نماید.</div><div><img src="http://uupload.ir/files/dx2_1578489202380.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div> text/html 2020-01-04T15:06:36+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد واژگونی خودرو ۴۰۵حادثه افرید http://khafrcs.mihanblog.com/post/1638 <div>&nbsp;رئیس جمعیت هلال احمر خواف از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵در محور خواف_قاین خبرداد</div><div>.&nbsp; به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف هادی رمضانی اعلام داشت:طی تماس تلفنی با مرکز EOC&nbsp; استان مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵&nbsp; به عوامل پایگاه امدادونجات بین شهری شهدای گمنام اعلام گردید</div><div>. رمضانی بیان کرد: با اعلام این خبر بلافاصله عوامل امدادی با خودروی آمبولانس&nbsp; به محل حادثه اعزام شدندو پس از رهاسازی و اقدامات اولیه پیش بیمارستانی مصدومین را به بیمارستان ۲۲بهمن شهر خواف انتقال دادند.</div><div> گفتنی است این حادثه ۵مصدوم داشت که دو مصدوم توسط عوامل امدادی پایگاه امدادونجات بین شهری شهدای گمنام هلال احمر و مصدومین دیگر توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان ۲۲بهمن شهر خواف منتقل شدند.&nbsp; <br></div><div> این حادثه امروز در کیلومتر ۵۰ محور خواف به قاین در ابتدای روستای علی آباد در ساعت ۱۴:۳۰دقیقه اتفاق افتاد.<br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/mutm_1578150436841.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div> text/html 2020-01-04T10:58:46+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد کمکهای هلال احمر خواف به مناطق زلزله زده ادامه دارد. http://khafrcs.mihanblog.com/post/1637 <div> به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر شهرستان خواف ، هادی رمضانی رئیس این جمعیت اظهار داشت : در پی زلزله ۱۲دیماه شهرستان این جمعیت بصورت شبانه روزی در پی برطرف نمودن مشکلات حادثه دیدگان است. رمضانی با بیان اینکه خوشبختانه این زلزله خسارت جانی و مالی جدی در پی نداشته است افزود : مجموعه هلال احمر خواف از همان ساعات اولیه وارد عمل شد و با اعزام تیم های ارزیاب به مناطق روستایی&nbsp; کار خود را شروع نمود. رئیس جمعیت هلال احمر خواف بیان کرد : طی ۴۸ ساعت گذشته این جمعیت با ارسال اقلامی چون(چادر های امدادی، چراغ والور، پتو مینک نمدی، ست ظروف، نایلون روکش پلاستیک، بسته غذایی ۷۲ساعته،موکت، فانوس ) درصدد برطرف نمودن مشکلات حادثه دیدگان در مناطق&nbsp; روستایی می باشد . وی در پایان افزود :کماکان ارسال کمکها به این مناطق ادامه دارد و هیچ جای نگرانی برای این عزیزان نمی باشد.</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9dgx_1578135690656.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8ovn_1578135677579.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/97tc_1578135711416.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/td4_1578135702364.jpg" alt=""></div> text/html 2020-01-03T05:04:12+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد پیام تسلیت شهادت سردار بزرگ سپاه اسلام http://khafrcs.mihanblog.com/post/1636 <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;" lang="AR-SA"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAcFBQYFBAcGBQYIBwcIChELCgkJChUPEAwRGBUaGRgVGBcbHichGx0lHRcYIi4iJSgpKywrGiAvMy8qMicqKyr/2wBDAQcICAoJChQLCxQqHBgcKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKir/wAARCAGfAVADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDnKhnto7gASDkdGHUVNRXhmxQGlJu5lYj6VciiSGMJGuAKfRTbYADQOWwPrSDLMFHUnFX7OwjnhM17Ibe1UkJ/elf/AAq6VPn1Ym7ENvHHKWADPgYwo4J+tdnpXhOCzsINT1qdY2X96kOfmbn5RVXRbaJTFLcReWNuLa3VfmlbuSPpW5Btu7pZrpg3ltkqeQH7L7gCvQhSikYNts0zaC8tGN4GhtFx+7HymY47+3vUFxrFjbBLfTLfzCvB8heGPoD/ADNVtV1GS4icLgFm8sSyHIwOW49qoyX0enwrbQZubqRtqALyPXgVvGNwNs6rdpaqtwI4p2+YW8fOFHcntVT+2CzCe2aS8mfgKpwiL/X61zLRSzSsLy5MDSSYZUXc7Dsp/wAK0YNQhtontXkFpGGC+TGfNnmI9cfdFbIVjroGkmRZbsKjn+AfeI/oKtQyPcILaOfyAOHEQz+Ge1cO2sEztFbWjzNHyy+Z0btn3q4hv7pYxeTvErrkJAcLSauVY7O5udN05CJHUygAABssKltrp7hFWzXdGq/6w5IzXPWOnrDGZbSGS8uAQoaT5Ux3JY1pXF3HPci2bUUjRVwYYB/LFZONhmh9kYkNK75YEMynp9Ki1DU7LTLba7PlVxsQ/OQPX0qr9smKuIVkghwEUMw3ADvgdzVaSAN5jXawwg/cMhyze7E96Iwd73Bt2sZx1691GTFt+7RW/dxJkg/Vqiu5dQSHbHEhBYnn5yp7mpDexfZWMlwu8HAQHGcdOnSsmXUZLl3jjcFgcKUjOEqtgsJPFckF7ixYRyEFdxAZyPX0qixs4ZGMltETj5m83PPp71c/fqgN87CLJJ3AszH3Paqc0lrGIxFZyMpGRKOin6Uc5agPtNQhUK8WnRQAjcCJPnI9hU8T2ECi4mvXUSD5sZbaPT61mCFrhftN1sMStje2VNaFrfRwLsiaFFUbQqjIGe/vT5ugp0y7bwae8/8AompyRAL8jF8fgM1NceG1u4hJJqCsRwoYAsfxHWq/2qzmYDCXBZQDuwoPvjsKfHb+RcNNbWaeWwGV3klfoKHFGLRRuPB0ZgJmQLIxPyxnDY7cGsGXTBaxMnmSo0R+5KuBz1ya6e/0m71SMiO8R3xuVC5Ur+Pas6b+3bG2MepQefF08wqHIX1J71zyin0Ki2jlZ7UR7kwHQj5iDnANYEtvNZTCSFnG05SRDgqe30NdyttbXqeTap+8kPyMTjLe3tWDPby2s7wXC7JEOGU9q4qsXB3Rqnc564uZ7y4ee7mknmc5aSRizN9SetWLSyeRw8qlUHOD1atPauchRn1xTqxc2yrWCs29sm3mWEZB5ZR1FaVFSm0xnPdD6EVpXl/q3iK6jm1W9nvHjQRrLO27ao7CrxVSclQfqKOgrTndhWGJGsMSog4Wqt5a+egZPvr+o9KtkgikqE7DMmW+vv7Pj06a4m+yROXS3LHYrHqcdM+9It5fy6f/AGZHcTtZmUS/ZtxKBwCN2OgOCea1yA3UA/UUw4A+UAfSr52KxTt7UW0ZyQWb7xH8qG6VMepHbNQSHAOBzUX1uxmpRRRUAJRz6cetLx3OBTbdvNkkEalxGuWYHhT2q4Qc3ZCbsT2t1DFICYzIR8u1erknp7D1NdBBHHNcrLqBXbHLuEScAdgF/Hv3rH0ezaSZY7OIswDFptucHPGK6JtMe2Ux27Esy7pJnXJPH6V6kIKEeUwbuaqSxxNLJACksg2ZHLIO4X09zVa71eG0hck72jXMjAcK390eppDPFbRRWy5LhMbU+aRx3+mT1NYmp6lpUSmW9ullmjUrHZwHIGeu5uxHtW0EDVzQ05nMv2/Ugqkxkx2+7hAOmT/WqWo+ORHbyWelJDbyMPnlRcE+vNc9fa5dXdnFb2MQSB+UiHBkHdiew9qiXT7e4sPMl3tPIwRUC8AjjdjuOwrVIpaFr+0Z1nR2kK7xvSNBueUnpz2qcfbX2xwutqJD+8S3OSCfV+/uKLSGGG4WS4kCTKFQKw+6B2Ud8dcVqtqVjaqsun24mnxk+cPljx3x3zSehXyNTR7MWkCltsMCDO6Q/PMRzwK04NallgMsUPmSksd0nAT0XHTpXKPd3M8/2rUJWmlkAXb90Rg9M+n+FJLdz6h+7hkWKwJwQvHm4/UD3ouJo6e58Qvdxpb2lzlETM9w/ESewHei31Oz06GW4YSPkY89lw83sq9hWLbmHT4Yp7pPtEvP2eDbiNT/AHsdwPU1nGa+vrtpb2HYy8F3bBI9QvYelGgjbbX9U1GQJAotYSMA8tIB6+lWGMtvKPtt2SFGRI2WGMetVUsZipj2+Ra4G59+0jPoO5qKQO7JvZGtwMDOSox0GO/vSZSNKPVfNuoY7S2RxIATI3AUD0FX5NRtFHlz3akgH9xEMAe3FYcs97LbLJZ2flQkbNz8M5z2FRiDYZJpEQTMAqxodzD/AHscCoKsaY1Kx/1gsptjv87FsBjjvTFv4LO3WO3jmQSkkebhwvoPasy6h8tWE94J2ONsaLgD2pg1BxMY/s5KJ94KvUf4VjKSNYxbLkizXbbproylVBVtvysfYVQEyLdt5kLKR02GrT3/AJ4U2wRDtIIxyy/WkDxlAHVoj3O3g+9RzWZuo30CCe135EcQST7wdsj8K2Yy0kgazuBE44MZPbHauc2RLflo49qOQfp/9atP7KJmhdtw2sQWB5x2INaQnzOxz1qVtjVY3rhlu7aGZejBflJFWo9MtpgJI/PsZgMGORsqBWYLuaGXbcMZ3UcAjk+mauwS7grXEkixMfm38hvrW90crVjKukt7S/C6nYrGoB+aJjjB6EVga3p1t5DXljcvMAQHEvLDPv3ru9TU3FuIbaOEoF4jbh3HcA1gQaPEbrckMgh6NbuepHp7VhUp86sCZw2ecUtX9bsotN1QwRAhHG5AeuKz68ucXB8rN07oKRjxTe9FIYuTSZOKM00k5x2pNgLgDFBpB1pO5oQC0wmlPWmNwQfei4DHJyTVeQnmppDnkEfjUDDPQH8aVwNekpRRQBFK6syQliplOMgZwPWrVpFaWz/YCxdmTLAA/P7E/SktNNmuLvzoly4wFB6A+prpLewaJPNBAmRieR19Pwr0qEVGGpnVVh+i6qRCxNqbeMZCkjG7HYD0rS026utRje7eBUiJ2wwsMF29T7VUtlTek6yGVsYJbop7nFWb7VRFZNLDJlUGFB43kntW1lciKuZeuXEdlA1nbSieaVibqUNg/wC6D2HauQnjgnu1hYLFAo3eWB19Mn+dbE8txeXr/wCjpCDgkRjnj+dJd6aBHJJF5DzMcMGO4KCM5962jJGyi7FK5uIY385Ga4cgIoVQoI6Db6LRFcToFmldYnQFYvKXiLJ4Cju1LHFHAEmnnWRsYbC8j6elJGXmkT7HbuFIzvc/MR6ewquZByMfBpySzPcQN5KRffk3bgvfaCeNx71JBbvEHk3RxKuZN8zYVff/AGvpVY2TPKzXMbgbvlhjPy5HqauCxtCBNIUkyMBQ5bHqPapckNRZTjF7q92Rbyu1uD807rtBA6hR2+pretXt4CXEi3LNwm4HYD/ez3qG3+yxwoxeNbdht2k9PapELXQCCz3RA4Azgt6H2FLmQcly1DbNPLLcXFxPtyN0iMOc9v8A61K6w+WTawwwp/FMzGSR/QH2qKUxRRBbqJ5Y05jgjbG9vc1VkuL67IUWlraQRjnJIAX8OtPnQvZsjmumubh/PnLSxpjnpED2XHGT60CW6WeJmldNq42juMdzVaVz5GxbjbCj87Exu9yajWMsvnRme4IOSN2APSplUjbcuFF3NS6uBOoWW9kBwML247D0pI3uZJNsLlI0wTjgVHbxh2UCNFI55Oc1oW9vhf3KKQOu7jNc8qq6G8KDb1GLAryiQLK3BDA8BCaupMIIUtxGrJsIO7nj0BqKQS5/eR4z1IPWpFQ7SH5GOPauaVTU6Y0kiNDDGC6RbeRt77akkYniVdxHG7NL9nVQTx9KeApX5uajnL5bEDKB1UhSKvafctbOsbgSRN69qgbATOMikjPlxMykHachc/eqoTszKaTR1S2lvqEIaQbWTgSDhgKuWtvEHFvchZNy4DdnrG0a6jmZomJUsoxg1oXNxcWciJJCHhJ/1g4YfWu+L5jy6keVk8dlCgaBXLoTlUIyVPsaz7qW7SZJPLBRQQ0gPzJ9RWoji4QOrqR0Dr1Jq2fLdBvUK4GG2jnHrWq7mLR5/wCL7Jr/AEaS5gaMyQrvXcvUDqM1wsM6zQJKpyHXIIr26e3jTIEMcsDjG5VztryfxLpg0vWZYo4njhf5oztwG+lcmLhdKXY0g3sZVIelL2pua8y5sJ+NLRRTYBSE4X6Up6U05IxSAOppjcN7U8ZAqNutAELelQuSMmp261XfnOTim0BtU+OPfKqgn5jim4rQ0VEk1FFZgMfNj1FEU20Jm7YQLbrFHCu0AZPqTVqDzEZ3KGUKw2KDnFLEhDHLHH/oNNjEjSGOPdGwbzG29we1elFq1jMbc6naQOzSuEjTl49gBP8AjWEzvqt0iyMI5Q2+KJRn5c9D6YFaFxbRyXikW6/uPmVpBnbJ9On596n0HS4o0keRZRNKPn55AJ4ANW3ynRRp9SmkMdrOyooYsMNz90HqfrVO6tJYPKFuyqJOPkH3R/Wt280t1GxVZAH2nP8AX3pLrTw0EWQ6vGMcelZOdjs5EYdrpUSB5JgZWZuA46+9WY7MvdbrhiqgbV2jgfWuhgtWnkUH5iMBQwxXTw+F4vsz7XZkkjCuABnHYVUZXJkkkeZ6jpEqQl7qA7sHAjOF2+v1rMfSInCPEWgVVCkFuFFer32gKlrEQwkjHWNuCT61zdxpKNGQjBQ2SYmH60nJpkwimc5a2emQIGZTcDIwjcgH+9T4pYJbl3mjmZeVVN2Aa0m0tEUBVIPp6UkVgJGIIBUcFTxz61nKqzb2SI4PsrRYOny/LyXMhwDTpDa7FcQMEP3kL8E+h9qvyRIsSRwoEA6gEkufU5qOOFHd1cfeXPTqRU+1YeyRmNHE8exIVwOCD0/Cnx2rRhQqhA3AUD7xq6YgWAC8+uKlSIbstkhegrJzbNeVLQp/2eEbc6hzjlgam8grypwB61aCFACOVJ6elPEW4kAZGfvUXGQFcxBXGcnt2p7RoIjkk46GrAhw4OQPeoZFw20Dg0mgKgRt2Sd3vUhTI47UrqQeCMUqttPI5qQewzbhSMe9RpHuPHGOlWiF2kk5z2qEqV+6tVcysNtrhYLgK3Bz2rrbe8M8QJIkQ9D3rkmhDqAwGQc5q3pl6kU+A3lHfhlb7r+2a6qM7o5a1PqdHFE0cjmMBATkDsDUJ1CRpHx8twg+4OBUrSuzL6Ablz1bPaopLdZklJZRIed2OSK7EmjgtZkKa29rPJE+QhwenQ981i/ECI3NnHNHF9z5gytkAVpXMJDldgYlfnwe3pWJqls0mhS20kjAxLlWJ4Zc/dNTOPNBoa+I4jH5UYA7088j3NN2kCvGehsNIyaUKMdaBRQA3bikx3p/r70h6UIBnJ5xUbqCAc8ipScCon5OKTAiYHdUDqDnPrVphz9KhZRzVL4QNfGa1dEjSOeScrvfbsVaoCPn8K19HibyHctnoqKvUknkmtaSvIT2N+IB9y9DwPrUkcSgPMwxnpzgnHSmRrtuIYxyWUsD6470t68kKjygGwvyAngnvk11rchbmfbyStAyzRiQNKScn73pn6V2fhGyguHdn/1iHLDHUmuJtC8kp83Cgn5gDyGrrdFvktYnXzV2scOOhI9KU3qehGDUbIu+ILMFQykrEvzDHfn+dYOoQutujsQGPJ5rXvdQW6mlaWYCCIDftXj2WsuRhdyGMHO3qO496ykaRulZkdgzLLHyNoOc+9dvaanEbdC+C+MAelcbHbAuGABwcKM9a1EuAsQDsoPQbe9KMrClFSN+9SO5jMjhdkfJyeRXKXESyXGR2PGa0Jr4+UFZ9xzkkdDVZ5YkUOwOT1x2qpSTFTjysp3EaMFYYytVAUCtgAGpbg7wSuRz1FUyRtIP3q527nVYa5AYEA570+FiH3nGFP6UzcV4PJoUDBIHWhMCbyyCWAyT/KnJCFiwMnHrTomwBn8qlQgx5PGT0pCIig24Uckc0vlFI8n9KlQrn7opsgJarsIhYEpkHr0qFixByeRUxBXJJpgXPzdzSbGmVypK7j+NM+8uWJzU7DccUwx4U1DGRoGzz0qTJ3YU5HTmmDIOMnFPUcECmiGtRHTJCke9QSLlhkZOeBirpQsoKHGOuaYwBBUod3VcdzWkXZmU1dWNmznkNqij5l+8rN1QjpV/z1lKTbdijiYY7msnTifs80WTwOfcHtUumyNG8kLTFwNwII/KvSUrq55046li6tgsaknar9GHr2rC1NJI2nilZSZIz8w9q3PtAkiQzrgfdKjoprJ1USyadMpQM6LuBXg+9VvGxnazPOW4k25z3yOlI3SgvEzsYCwXONrdVNLjNeNOLUrGgyilbrxSdqVrDA8CkycdOP5UHoKaelFriEbGODmmHhgadu4IIzTG5PSgY09SexqJwSR6Z5qUnjpnmkJytAHQLHz0rT8PRSyWz5yqmUhfcY61UEft16Vr6GQluLcnO0lmPbPoK3o7kyZsbQGRXGCw2KB1A7mquq7HjdXLCKPDNjjJHarlo++4dnGVSMsc9hVG+kaLTBNOTkruAHUk9P6CupIUd0ZKl7eWQSgqyngMMHHan291K8m05K9gD3qqsslxCXkbdIx5kbue5otNhbCllA4HPOfWsZ7nrw1R00ABgQKTt7sOeasoEtoPKjBLk5Z2+81ZEU3lqiwq7Mf4Ogz61OZpBguy4HQL1asrlONzSRmQZ3Y9PpUiSAoWPaslJGB3b9x9BU/msxHIQZ7nrRuLlLchd5MAcUsilE+bv/nNVhIzRjk5B/OopJ3Y7pGOQKljSsJLL85C5AWoVOQc9aQsp6HJJ5NJ0Yc8d6ksF+bOKevCYH401SANvQ+tPHy8A5oEOWQDBGeDUyybyB6mogo6etToqqBxz600BOowfu5FLJxznHPQUKSqnZ0ppdWYA56Vp0II3U7s7cg1Gy4XKA1aVgRkcfXvUWBu59fWlZAQiMk9h7UyRCtWzsXIDA5qBznORUySQ7lPvxUgUFPepDGBSKOfb3rO7IbFXgfMuQe9SEL5aq/bo3pTCDkEHGKexYx8jcv8QHpWi3JZPpu/zlVxySVOOhHapjEF1nzUBVNrKwPTOMg1DA/lSo2c49D+VWiRJPJE3Icb1+ld0HZHFNa6DplDLDIGC8ncex96dLarLauAo4HfvUkEAGn7JBlk4HuKZESHzg4bKhTWtzCSPLdXtBZ6vcRgHBbK575qp04rdk0241vxRJZwHo+DIx4jUdc1d1DwvZxWzLaXrSTq3AdcB/8ACvPnrK5pCEp7I5Q8nim4PSpmRlkZHUqy8EHqKTFZtEXa3IynHFRkHrirAHNIyjPApAV/X2pjD5uehqcrznFIyc9KVh3IMADjrSFRt3N681Pt9qQpntRYVzphkD37VNojlPOVzhEbGT3LdTSKowM0luoi1FN7nyzyV7E10Ul7xMmdBYIWupnJYbowgB9Ki8SKJYlVcbQy9P0H86kspGMryE5BO36fSqviMNNbokbbWOSK7bIcd0Y00yyK+xQqdAB0xSWzBWDKoJ4xUDZRVTPAPX+9SxjByDXJPc9aBqxyHzPlfqeTnpUjTSGMgAEnvVBHGcnIHpUwlBBcjjpgVkzUsx3DKvzHnpxUy3AY4wDiswyBe/WkWUqfb170hq5sC7OMLxUZlwxLd/WqkcpPKn8aXzCxAfDY71LAsJLtBJOAaduMqgHoag8wBdpAIFKZ1jTfyCOlCHqTKCud3Qd6ejqp3NyKiE8csSvECM/eB7UOwQcfN9KZOpfXbtHHXmlztPzc+lVo5WYHjih7kbgApY9OO1AF3hV3K3XqDSGTccqM59Ki2hmBlbp0Hap1kKcYHrxVkainzDES+I1xwD1pI4FC5Yn1wTSgu53Dv1qRF2x429+d3WjUTBgET5AKgYkpgjHNSSuqsQGJ9agLM5Jx9BUy2BXEY5GO1OCkLUeSrcjigyY4P5VjELMUtg8jIqPzmVwCp2+3WmhztPGB6U5csmcdOtXewmSwMu4bsjDdRV6BgbvzAG4BAx6VnJ8qkjqatW020JICSVfBHtXRCVznmjXtt6QRxSDOCVB7jNRyq0NllT+9iJ7VMA4iOOitn61KVDRbByXTBB711rY5Xuchp9usK3UzAo0jEySE/kK5/Wdej0gKNhlupj8iZ+6vqa6TV2aKb7NGv1Hv6Vxmqac9xeS3U4zLwCcdPYVxVOx7WFgrajrkmeRZ+8q7jxiq+0g1O+9o4xJ1VcCm7eMUktDxa7SqNIiPXFG0VL5YpCuKLIwuQkc0whieTVjHHSmlRu4qeUdyHaaMY4NS49KDwaQ0zfUjrQ6q+3OeDnNRg5HFPDDbitY3TuiTQtbpY/ndwBjJ/pU2sq8afaOCdgUenPX9Ky0YMAhGdzA/StrWrcuPJc8MokX0xjmu6NpRuXDRnMvtkiViSSvA9AtRKSvU54qaWN3dhAcqpCKvbBGSahYGM/MRjpiuSZ6lF6EkTb0+Y85qwJGDbSMCqCS/OcdjjFWldS2C/AHXFZnQh8nIByKjkL7hjpSGZGbYuW+gqUpMy/6lgo7kYrO1hiCVkAwe1SQs+75gcdjQLJ8DzZFU9cDnircFsgYEykqQcDFAEat8w3H8KeAHPJwoqd4YeN2SSOCKdHZITk5I9M0ARgCNeOhHHvTolZiRt3H2qyqKIwu0HsBjpUqRksCvHr7U7CI44cMVkYgHjAqRo0VVQHGew/nVgIQwkwCCe/akaMM42DJ/lRYQxIRhQpy2akSIBRtzg8nP8RqWKIR8ud7joO1TLCS/7w7eRgCrSuQ9CFMbuBk5wcetOcOQMsQp/hxyfrVpIVAUKANvWq8zKrEbxxxyapRuZOWpGdkXEYA9T1zTCN3zZGT6VWuNUht1BxkDg+tZVx4mSIFtrKA2NrDnFDgHPY15EbJBGDmoXQZ384HGKdZalaX8KtFIN7DIQnrVmSHnHG8+hrOULasFO5TYgjg1JCGBbGNu05FK0ICEjGRQitsIHUjmosU2h7qVhz36fU0kUu2RQ/Q8HHerDgGPOOAKr7Arq2CwxTV00S0mjegcumHJDHpjvTizG2ZS2ZFyBjtiqdnL58SsCcodrVY1F/KspJ1yGiGXUfxA13R2ZxOPvWMloDd3jXbY2SKMAdM9zVDWLEBQ6IMcBverMuqQIqpbgeWq4XB6VIsiXsD7wMgfKK4ZPU9ak5KKOPvYfLvZEAwAeBVfGD0rT1bP9pOSMcCqO05zitYq6PDrfG7kWB6UEZHSpcDFHFOxkQFRjFNdORipmA3Um3NHKO5DgelG0H8KkZPWk2+lJxGaAbFLvpgOBzRmrSsK5IGKsGB5HNdWZ47vT4JnbO2LYTjriuRznit2wmCWqq65DHgela02VHuUryKOOQrGcq459qyJSBuJXGBzxW/dqOqoOv5Vg3SGORlOfnOQPT2onqd9CRAsRQbz9081LHONwBAOeAD6UOMqqN0ApogIjMg5UcfWuZncXVlKjaoVfcVKZmKfMxb2PpVFCVALce1T20vnSbVDNg9QKlhc0EQSHA4UDHXk1bSJEIbk4HSq8YYMNq5z0GKs7m2jCbDnnNSO6HgoyBSBu/lQA3/LIg575p0bKFy8YJ759KehjDBVTGTVWAfHAQQWHOOTU6RcBR6c+9NyuCBk4PrTxIu4BTz2ppCEYFSFzwec0vJYdlHHHc0l0xEKyJ/B1HqKgeVNu8H5TjPP8qLITdjQUhcbcEt0z696DNyAMZU9SayLvV1s7cyXP7uPHyiuM1jxlLdzTWdqDHGnLyZwR7fU1tTg2c0p2ep2F94nhikZYmR3U4bngVyOq+M3WZtxSKNeuOWI9frXGavrzgSwlwhA5C9qwItYaBw1rCHmkGMkbiv0B6V1xppbnNOfM9DtLvxlshEkMDjc2cu2CT64quviK4vELujuTyeQMVzPlXc0RluY5JWz96RuVHsKsabYGSXDyOp6FW4z75qmoRJjzM1F1OSyuT9nmYMBux6GuqsPFl1KiOswY4+ZO2a5yTTHW3LgF1HQ9yfWqltp04JMTvHI7f8AAT/gaylySWpqotM9Ss9ehugpWZAeNxHODWvbyb26EEjp6/SvLdO064juI1DlHP3iBwR713mnahKkKGaSNtrBQM81yVIq+hujoWjLqh3kAcketI4Oc4GKrpqMbtiIZBPYZxVrfn5RggdTWD3KZNpzxrKUYY5yD61f1QStZOsSksyFWA6kVjScDeAcqcg1sQzSTaeJtoDx9uxrpoyvFpnNOLUkzzr+wL+2lIjkLqTncwxxWrp9jfblR5cE110rC5s8GNVI54HNZVo5F3gnODwKwqLU9OnNyjY5/XLQ212AzZJGSazB0ro/F0ai4gcDk5BFc9g9a1htY8bFJe0E257U1k561JSEZq2cpHt9s0mzmpNpowKNAItnrRsqQikwaNARJRSA5paNQEPQj14ratTvhjCjO0dqxs1f0q9MM/kYyG4HsaqLdyos0pF3fdBPrmsPVoTFIjIcqRw38623ckkA/Ke1Zd+rSNuPIAwPrVyWh00XqZcTb2weQDgmr3kqqYzj+6tUraHyboE8jOT71YaZTcyMzgCMfKCehPrXNueleyuaqW/CkBNxXgYziiGB4GZg2CRnAFc9JrXkTSeVOhjUY8zPHTOF9ao3XiwNLsjZo0VBudjz78VfsWY+2izq3mdWUswA68nmlF4MgEkgHPJrzy58Vsqjy0kkHQE9/b61TTxWBLlg8wQZYM2AD6Vp9XYvbI9QF8HYkyKoFSR3hLZYd683h8YRhiu4bSOm3JJ9KuxeL0yFdXAJ7EZNT7KS3RcayaPQBqPltgDIPOTU0F6GJYLkDjrXFW+tQ3MBYyqNvr2ra025zEjEDaQTWbjY3TT2OhlnARj6jABrn76/eynijYEodxBXsAO9XxJlVLEnI4B6j61y2sSTC6cRgsQAh9CCeaEk2KS0KOu6q14kdzIxCE7YYye/94+pz0rmHKLdrIx3vGxdUB5aRuhP0rY1K2X7bEAT5cQ6D1NVoreEzFmABJySBzW6nyrQ5vZ3ZgJpk0928hiMsjvxzxmuj03QYLIGYoJZ26n09qstdW9tHgjA7DHJ+lUH1WZ1LtIttb4zk/ePtQ+aWqLUFE0mtsHLmOL0OcmoZLUllDb2UjI2p/M1gN4ntLRw6rNO/YkcN+dJJ8Rr0ErFbIM+tU6c+xHtII6ZLy7t4Vi8uJ9vKlxgn2pf7SaUjz9PkjDHLPGMgGsCz8bpNDjULYgk9QODXS6Tq+nXZUWt2YVY8Iw4J71jOMoboqLjLYvWuoWMoKGXCkcDpk1q2to13Ji0Tap6uRzT7YaaQuy3Ej/3lXv9a04LS9uIx9mEVvF2JbJrNtWLcbE0NsIrTaNwwcE5wTirEMig4XLMeoBzimw6MAoN3O0pU5+U4zVrYkakQx7c98Vg9xD423kM34L6VZ06YRzPCGPzHIzVBW2dsUizhLhWXkr2qqcrSsTKPNE1bgtDJ6gg5x2rDsnaXUWOejVr6pMgsHucn7uGAHX6VgaFaTyTPI7cs2VHoKc/iNqElyMf4tkzLaqR94msCtjxMji/gDHlQax+nFbwWh5WJd6gUUUVRzBTdtOoHWi4DdppQOORT+4pOpOaLgNOaWiilYLMKjkaWOWKSE4IYA1JSMqupDjIPb+VVES3NtZFmB2kEA44qK4QGLA7nArB8PNJZ2EsdzJvuTKzBc88niukUBkGR/D096t7G8HZmRJGql2VsMpyR6iuQ13WFs45LYOCp/eTvn5nY9EH6V1uoRP9sCR8blOQe9eR608ratc93icgDHAPck0UYK+p21Zvl0J5tXuGjV5x5lw67Y40GFhX2HcmqlxJ5Mapdzt5kg+5Gc7Pqf6VW81gS5dvMI6n0qNEe6KRRxYAP+s7/Wu3Sxxq7Y43wicuodcDARW5J9TVc3crEiKJfmHJrobTQ4VXdMA59TUklnpsQZdxLgZ+UVn7RX0NlQbV2zmVllDDdk47irqXYc8IQe/PP4Uty8cJxtwp9az3uAHJB/EdqafNuJpR0R0VvevHhN2QCDgHr9a9G0G9W7gTcNoIGAOo9q8Wiu2hkDgnaGGfevV/Bkb3MccqPiM4YsKwrRsrnRSm3od7a2wmG9j9V96iu9JRi+EAV87vetW3s1ZfkDKXOck81LJbRqoXLNnqGNcVzZPXU891GxUrJIgBEQwOOw9K4A38kN1IjxEuHOAD/nivWNRtwDLCqY2rhfeuL1fTCYnltYgtxjyxIBwB71dNqxu4o55rl41eSdPMmYcKOi1JoWnjVLsSahJwrArH/Dj0xVqPSRBarG8jMSfnJP3j3q9AUhj/AHEITtnHIroUrLQXKpbljVvDVlNZmK0AWSPLAY/SuPTwfe3E3zIUB4HtXaC5unaNoI1G1cEMP1qyF1G4mKl1RD1A4zR7ZpWMnQT2RhLoCWlnDFKiP5Y+ZQM5Pqau6J4fiivFnQFFH3V6qfrW1b6UzTK07PI3Q7Rwa2UtlRxGBk4wsadvrXNUqtlqmoobbxqylQBnoNorXtNOZEU7256hmxUFvHceWQBDbqOBk5Jq9apiEMb5mYHGMisbjlsWVjeNNqFSfQsaVml2AvEvHXDdacA4+ZmPHUkCnLnG5ufSplsQkZ00o3Kw459elRPN++Bzx7d6sXykHdgEHgmqA4fGPvcVnHct7HUCAXeitEMBiMrntVDTYTbsWcn5eOOM1paTIktqqqB8pwT6Gq9yqxu6lQCfeuqaTipGNFu7ic/4ncSzW84OQWIFYvfit7xHGv2CBkH3JAcVgDpWkNUefilaoLRRRVnMKOlLSA4pe1AWClHSkpQcUBYjBzS02jNTYAyaUGkoqkgMLVgLPX7O9LlInbE2P48DgV2dtL5mnrJkhtnKjqK5rWLQXdhtPJjYOKd4S1F7u3vYpyx2k4Zv73oKvdHTTs46G7dkyW63CMoKdCB1Poa8w1yzzcv58w3EljGq8An3716Pei5azWWzQT5xuQHB+tef66lxMxcpMkjHBBQkN78dKmErHVJaanOG2RWzKAQBwM80i6isMixxIJD2VRwKiuI5d/76RkU/whcZ/OqkxaFNsMOwk9SeTXVG7Mr22NR7l3Jkv7kxjsin9KrNNcXWY7ENGh7kcmqQWWTKSEFlIJLdvat20EUEI/ebiw5GMfrT5eXUS5pnNy6fded5bB2bHOeae+k3UUW9oWAPr1rsraSNQGggDYGWZux9BTL15Ln95LICuOQBjil7TU0+rpbnEBHDbChIPUV7T8J7HztH3SO/yOQF/lXl9lbNcXBYAADJr2L4XqLbSduBuEpYmsq804l0qfLqj0SOERYZWYsx5zUF4m3DZ4HUAVed+FbI3Mc8VWuUzGxGcnqK4dzoS1OeuLcSPv8AzPrVU6eEtzGVVjJ/DjrmtbZvTafwppDRToWG5V64rJNxdjRHF6h4RnMgksnUb+WRhkg+1ZUuj6jbSbGgmyOS4TIrv2mCDduLMMkk+lJ9rJYCRMhuhrb2lkWjh7YXBwmVUjn5lw341ftkvC/zzxc9FVSTXXpp9tOm7aCeu4jpUsenQoMKOR6VnzNlcyRhW9hK6r5pmk3dT91R7VqQ2RACpbpFH3IOST7mrVxF5MQEakknkk9KZFJdvAVFuocn5TnjHrQk2yXZk6WJLrwuMdhT4rMR53qrAnPSrdpBOtqv2jG/qAPSpWgLMWd8D0ocbGLasUvLUkbeR3GKHQjARuo6Y6GrfliEYHANQOSd3HHak1oJGfcEhQpxWXISrBvetac/Jnqcdaybh8nGBlecHvWUdJFs6TRGRrCRlOCG+Yd/wqe+MbuBKNrY4I71X0zbDb+cuBzyh/un0qvrlw1vZech34PTHX612yXuWOWLUZ83Qy9fnX7MkQIJLZIrD/DFEk8lxOZJuM9B6UgPFOmrI4sTUjOd0LRRRWhz6BSgnNJRSDQdRTeaUHimGgyiiipuxBRRRSuwEPIwQCDXMXE91pOtLbxtststKMD7xPrXUVj6/ZC7t45c4MbfMx7Lnmri7m9GfLI3ra/itU82Vtq7Cc54qglnrOsSBbRjYWsvSeVeo9h3+tFq0M5S4eMSR4BjRh8p9z61pi/uNSm8n7R5aoMySAZKj0UevtWTlZtM9VK6ucpd+DBBqIk1O78+JTvIlIx9KzNQ0WOR/OghOOxI49sV399ouhTK8c63NzJt+YhyxWsfUtH1G2t1GlRTBUHSSQMfY1SqajUF1RwB0c+YfOyuRzgd6vQWESKMKDtHG/r+VWp012GTZcWbbj2Qf1qvFZa5M5ENqIQf4nOTVNt9RqKjsh1y0dtCDK4i9vX2AqG1tJ9T3uN2wDgkYGPStaw8Juf32quZ5Ou09K3Htybfy4Ywi4wABjipcrI1Ub7nFGOG1PloAMdcDrXf+DlkXS4RuKeYxORWBF4XnubwJGm4FgWPoK7eysRp0CJGcbV5xUTndEqKWiOttkYRJuycdz3qxKny78jHeqWnyO9ghkQlgPmOfu1cllUQAFgxA6VndEyTvoZQeNnZh0Bx9KHjaRgqcj1qJjtlwseNx59Ke85hQjIHpisJPUZEunjOX6A5NCW8TuxO084GO1VbySaZAqyFc9cHpXPahcalpa/aoX82JThkHXHrVpGsItrc7CGLKEoDuB5FWUAyCByetcfo/jOC72uZQWxgjPT610SatDLho5FPHY1qo2JaZsm3EsYBTgnj61YXTSo2ttX1B71k2+rfeAyPQ1ZXUTvPzZJqk0jNpmsvlhQBjHQZqhdSYfkYX0qIXnABwSOntUMt0ScOBj6VEpXIUGSsx8ohiDVG5k2MRwMDPWnSXC7CN2fpVC7uFWMIrck8iouWo2GzTq7Fs5XvjtVJ1je5VeSc8H+lVHuGTacbSTnHY1bhnVvLlkIdlYKwHp2pKHvIba5WdEjstrEQgChiDnsPSotXgMuizlQT0Yj1NXkjAikVVGwLkZ5wagnctZPETtP3s9uldp58tUcJ7UVa1eEWtykgAVJh0HRTVXK460zhlFxeoDrS59qSjjvQIXPtS9qbRnigBc+1GaSmnrQAlFFFTqAUUUUtQD8abIqyRMkgyrDBFOoyKNQKawi1hW3h/wBWq7VBPSm/am02PEJy3bjqannfy3B9elJbWouZMyHhDu57ntWb3PboyvTRp6bNMpSFHG4cynHWQ+tdDZ2CSos1xIZW5AGNoH0rMsbVFG7Jxz0GMn1rbj2xc5OF689ahmtizHY2yLtKjAHy/L3qOewsskBQp7jGKik1FI13KCAeorPnv3c43ADv70IpRbGXltCuSvAJ7dhWReusKqpcFV+7j+tF9qaxOe4A7GuG1vxDeWryiFF2kcOTnFWlzFNW1Z0MPiRY78Q26EtnDEdq7jTE+023nOecDGR1NeefDfw9NqQOp3alxKSUBHp3+lek31v/AGfbBYiWUoCCOmaqcEjK6bsi5byxxwyouc8Yq2ttJPZ+YmGwcVx8d/OJGGMHjmui0y+lntGgiJEjLx/WsE7uxU4yik0RkAZVj8wbpVeVBJOvYKauyQtG2Mg5/ix3qJIDJPkDkUpQJuVmtsuSoJJ4z6VUvrRBZurkcjB963TFsJLYx61z2u3kMKlPMUZ4OTTjHXQqL1PLb/S7q2vZZ9PyCrHco7jNXtJ8RlSFl+Ru4NdKyQNbB0UB24OeSff6VzOt6EXZp7ZT5iH5sD759q6bJ6FPe52dhrUckICuCcc5rUj1JS4AevHbXV5LWXy5WKsp5rp9O1reMh8g9DnrUypdhcyZ6CNQyck083gkQhWxxk5rlI9UR1Us/PoKsQ3rSPiNjtDAZ9qy5bMo2GvUVG+cBiRiq0srSOAGGB8xB71RVjJcSBRkE8Co1uWe/wBpiZVx0PVSP6GptciUkizdRubi3dWx8+V9F+tXrCO3uZBEish48zP3SfSo2tTcWm9VPUuR6c9K1NKt1iljtlAct82SeDWkFZnPUd0bInMMOUOCvyvnnNRTkhWSMA5QsR6+1SSRrLbjb8u5ipHoR0qnCzNCxkO11JHPUVucpyfiqZz4YuZhlZYl8xfbHauJ0PxgLmPFwm6McGT0rsvF7m1sbqOZvlkQruz2NeWpBFaWaxQcKoPJ7mrw8eeLTIxSs0elRTJNGssT71bkEU+uP8Kaq6SGzlfKMfkz2NdcCT14pSjyuxxjqKaSBSk4GajQB1NLYNMLk0bmpj1H0UzJ9aMn1qbCsPpCcU3J9aCaLBYdu9qN/tTaKAsQXhyqNjo1WLOUKyMeeeKr3efsshAyQMj61TtrwLGhDbmPapkr6np4aV4WfQ65L1okyTx2UU59RLLjdjua5iTVmRthJ69zUSajvBzjj3qHBnoLY6CW9HQtnPpVCS7Lvycbfesr7epTDNzn1qFryMAjcenPuKqMLblpofqF7k7SRljjiuO1+6UxtApyx4Naeo3ir6jBzj2rlJLkS3BkYbgTgfSuinTOavUSR7v8ONSgh8PW4CK5+zqoyOmDyBW7rFws0Hm26EFjnYT09a8K0HxNfaKhMfzwh8Bc8r9K7TT/AB7ZXsG1naGQ9Vk4z+NRUpyIjODadzdjcs59+T6itPSrvyHCb+pBJ9Pxrnl1mzYjDEZ4b3qwk4BDpKFVegB4Nc1mnqdj95WR6BeGDzIpEmR9+GwD0FZ73iRyvgjbnmuQm1zy42bcOBjPpWLceIJ9VkjsrJ3igkbZLeDjHsP8auMHNowmuRamz4k8exW8zadoyC5vMHdg/LEPVjWPZW0kpN1qtwtw+7DE/dj4z0qG08PWge6OnHKx7Y+mWkJ5bP445rZhit/3dxIjsHdopYTxuA+XcB7V1ezUTJTuTaTYLGStyybpYm5LdO4P0IxVu4t0I2J8yOArBeDkVTMMKQPFK5LM3liYcYCDgfXFXyGj0+aVAZAQVEnQg44P50uVJkymzhtV0WC7mdpIgkwdlKpwCR0/SudEa2CSopkWQ7WjBHRQefrxXeM8r2U8V4At+pDcLlXHsfWqt3ZWoWF4yTDI+xnYfcwP0HatFYxc2c7Y6shZZOzttKjnaM8V1enXaLkSRsMNy6jlSPX2rMuNJtSsM0IjiWchXOMADsR+NaFiuySayLKXiYBif4gfespxRvSm5GvMqQrHcW5G1jzzyR3qSOJPtSPKPmkXcjL/AFqxFCr2aNgNgjoOeDUEEbT3izAERplIvfJ61g1YqW5tQOJJjGXARVypPAziix3s8oI+ZMFe3NRQxbzJ2ZV6YqzZOJOCAGzgkdx2FVFdTKbLdxJ+9gcqWJPzBTxz3pkIRpZ36xMpG3uD71CPMwN5CqCfqB2FRz30Vjp1xeyDaigsf9qrOd7HnXjm+Mt+lmGLCI/MvZfQVxdy5CkZ59q2vE959r1R71JUKXABj2c8fX1rnpHDL8o5712U4ckbHJVm5S1JLQlJ1dWKlTuB969C0++S/skmRs5GG9jXnETHJFdJ4cvTDcm3fhZRlfrRVinG5kn0OsLYNJuz3qPeKQsuOlcSehViQsKQvxjP4VGSD2pBtBzjmi4WLOaM038KKRQ7IpDSZ9qTNAC0tNzRmgAblcMOtc3fNcWJlcLiJjtZ8cjnOBXSE5GKparZm/sTHu2FD5g9CR0zVRavY1pTcWc5cXzLao83yMQcdyearXE7xTeWZHD4BKjvkZxiobh38qKe4iP7uTaUYY345J/PFRyXpZ3mMOZ5Ccux+6COMfrXQopHb7Vl1L9micsQcNgn69BUTX+BtUgswyMHjFZE08sTIj5UIzMOO5FJAJXKxDCeccZPZaORD9qxNTvHkPy7iW4P0qkkZWIO5HPQZ6Clumdrpo3BUBjnHbFSpbh04xhh1Y4LfT3reKSRyzm5PUmUtFEsJOZJWDhQMgHHB/KopbeWGMM6kOWKoDx+NXIYfMmHlSDzUTKE9vrWhczRS3FtLIQxiTaB2yOoNOxKSbM6G5vbaciN2ZVKqVc8Akdq1bLxFcOTD8+VOCMcCqV9H9tVposbkG5lB446VY0i1MULX90wcbSDz95uwI/SsnSTd2aqpJSNi2F3qM5hclIy2xien0xXSiOGKNra6gSOGEBW8vhoj3HuMd6w5dQju9Mc2ybJCFKbRjPGW59e1Qzaxf3Sr9liPO0cj5iAeQfeiMOU0lKUtzoLK/FnfXH2VfMdZA6bGwpTpg/zxWzNe204mijA8yUkccMMc4Hp61xoMkLSzz3EUYlfewfG7OMZ4qeAzXlwk2nQzzMoOGAwpP8AerOUkXCNlqad/NKwTM0bxuMqM8Egff8AxPaqd/4nu1M0cJ3qmEUDoBjp9Aa1tB8LS67Ct5fN5KkFCqj5hg9K1NH0Ky03Sp21BE8wb1aQjPH+NY899hu17Hlut+K9QSGOCOA5k/1bf3fYetRJceIIoRLcy4V1+dSONpPXHrXXW+mJq2pR3MkCm3tz+4AHSrusWg+xuYmCsAMfL2qvaJIr2LtdnMaDPdsfsWoBhbB+GPPGf5ZrubCGJc3DrvlY7cMPve5rnNIVjqJIgYYTEQbnI/vGuxs449qKhLAR5DEcsR6+1TUktC4JJElpkb3AJPK88Z9x6iiOFYmUJJhRllJGAFHp7k0sjGIQ7dokjXHXnae2Kq3+rRK2625XmNVx0AHUfjUNJkt6lltTFrGCTh5Pl56gGqtvf7pBGH2FQAW/z61iSXBd2Eh3bwGYns2KkRSWyjYIbcTjqO1NLoZTaO0e68yFXGGIyPqMVi6s+fD0sE4DKYycseo75qhBfzm8fzCdg5XBwB7Vn+LNXb+xJ7ZHQOIxuiP3sHuK1hFNnNUdonmL7Vd1gB8sMQoNIAe4qJWOAOc55qVWy2K7b6HE9x6ECTNW4ZGjlR0YBlORiqmPmwq5NTx8HnFJkvR3O2sNRivoQVOJAMMp7+9WtwB4ri4JmiZZIm2up/Ount71ZowWYK2AfY1x1KbWxqmmXWYntTc+tNDZGQaM55qLDLmTRuFMzSVGoEmaSmb80tGoDqKZuI7Gl3Z7EUagOpr42kYyTRn3pOKTdtQvYyNZsJTaO4KyNPJvXI+4MYIrmWgMVwqTAHYdjkjg45BNdxeRtc2Mlvzlzww6g/8A6qxbiwijYthnYqXcHooXgfiTXXGTaOmDujmpYHuboR8jc2dzDnmrD6ZNHZzysu9lX5cHt6mr4g8/SV1II4lgckg/8tD2x7AVaMkculNJCpdL1fug8Ie6j8atGtkcTufd5khAJUKBjsKpTXskh2qMBD8ox0rauLNfsayOj5U7SPQ5rEkiC3DLzjPH0rSMtDnnFpiQ39zb7iGyHPzA96sQah50ghdAu88tu7+tWIdPWUfNnGOKhuNHkjfMaEgcnFDkilSnujYTTbmGMTwptWTGADwferyQ6hZWkyLADFId7IT1PrVLTvEM9hZJa3Nq0xjOVYnHHpXYx+NPDf8AZUnnJL5rx8RmPo3pmsG3c3SlHVooWtlrE6xrHaxLuGRnOBVu10HV7zxM+m6lK1qi24lEkQ++OnWrFt8R9Ei0+3Z4p2uFjAeNEwN3pmk1H4pz3F3bS6bojAxxMknnH7wPIxj0rN8xXtJvZHT2vw90m90q5tZIHeaVTslYnKnsfzq9aajo+hWEUc93CJYV2mKM7mYjrwPpXAHxp4punIFyunow4WFMt+dUdF0OWO4M8heR2Jy54PPX86LaHTDDzqayPQ9P+IFnJHO0GnXiAvlQyABge9Y62s+o6vd3kk8pW6k3mFn+WMegFWbPSJkiUhSqHuRwPatq3s4Y2TLL8ozyKzRvyUqfw7i28MdpblFwM9BjmoL+CO5t2iOcuuN2OAParqqrzu7/ADLj5M9qa6qsBUcnHX0rCe5C1d2cdDDcjxB9lUvGFiXnPDKePyrdgu/KkYN8qrGUYbuSc8iqM+Wg8+HDNP8AKQf9k9KzpL5odRFvMSjSruTPVSeTWqV0jNuzL2oaoftBkQk/KMkdcHt+VZK3Ly2SPFyGdhkdQKiuUlEqhXK4XMoPcZ7VNa/LMOq4Ukgdiewq7WMHLXQsjczKoX94FIYfT+I1dt5ENuJDubzj976VmtcOiSyRAhipBB7e1WshIoIckDqT26U4rUymTpMGnYkjbjJH061wHjDUYrq8juopN3UIwPYdQa6XVbwadps1xGcFhiPPOfWvMLu7e7mcsgRWcvsBztJrelHqctSXQcbpuQCTQly+c7jVbJAzmhX2tnrmulGDNKO5J4yatJOfasxHOOlWVJSNSe9JkM047gZCMCc9xXS2N2EtFDKGyOtchHJzWotwIYSiMQVUZyOlJq4XOoiuFdC0eAfTNTpOkjBd21gOR61x+n6g/n4d/lJ5rVecGTKtz2OKylTuinJnTFhmjNNpM81xGg/NJu9Kbk0oOaAHbjRuNMJ5oyaAHZpc0zJoyaAHFjjg49/Sql3G0hjZVwxHlyEdM9jVknimniRJCTiI7go5z+HrVQk07FRbWxzl011HqTRKDsgtyoXPA9fxqO1SFLaC2EgEV4dwdf8Alm9aur2wkuYWVgVeQM7d0CjOD+NZEF1arLKl5ujiRix2rk89x6AV1nTGSC8hJtSiNgkfex9/af51z9xZL5u7vgHnufaurjvYppJYpUJ8hN0TdCy/wt7n1qXSba3vLNrlkD7nyisPukHnH4U46IcrM57TIC7MrHAAz81XHLQsFCb12kkntV5rcQatdLtIYHfs9jVfUY9kqvGAc+nQVjfXU6YxtG6K6WscxDfKxb17VfXQzIu1VRh3yBiqNlGTeLDKSoJxvI6HGcVNbXlyUlkjU4iwGU+p4p8rextSrJaSRaXw3ZZy8CbuvFaaafGsBUINu3oT1rMguLy7kdhEEWEhZCDwppJ72/jvZEaMgKp2gnrgdKzcZdzo9tSWtjorOyt4wxwqsemRWnb3OmWMR3nzpgcnn5Rn1rltKWe9hErSMDER5sbfwE9M+2KvCCdVjaJI1EpIU4yrketCiyZV01ZHaJq32iCFSq+WqfcQfe96guL1JJIod+5Wx9zjec4rnreaUM8jAxo6ooHZZDxge1bGiROZ457lQJIkCFCP4s5L/wAqmSaMtzSRJLcC1mfftPB7/jSLHvDDcdpGG9vSo55Ve6d41YZ5JIqnd6iY4Jo4jgk89jXLf3i3pEzdTDRN9nhYB2YbTjGD24rntbKtqb3UjlPupgDO1uhrYdDcgSSyfvFYIHz19DWbfpHezlogFdT5jxt/E44yPxrrjscUpO4W0khgdp1DlpAC47cdKdERbtIYWDeVjGepHTP61nW00kMALlhIx3Oo5GPSrhk23mEUEEKEYDJKnrmm2Fuo62kaG+kPJjBwwb+IY61aNw0mnuMdG2r6sDVe3ePzjbqA24lves/VL6LS9OumJHIynPIfpTRhJq5zvi/WZZLtLSNh5MaAED1HfNcxuHLHvTWmeR2LknecnNIRldua7oJRSSOSWsrkjY6Zpq9Tnp2pCCTnNKox1q2S0WIXwOamDHcvzZwMVAi4XrTod+45FQRLY0bbDSoD1J5+lWXnExuX83cNwX8qqIPKtJLhmC4G0fWnWeE08bgNxOSaRKirC2Tt9r9ga3fMHasa1wJN3cnpVx5wvTk0ho73JooorzdDYKKKKNACiiijQAoooo0AKO/HWiigadhht4pXHmL8rH5sDrWNqNrD9pmlEJliZtikd2JGF9q3KhuIWmh8tSBznB6fX61rTlrqFzk9RdxqLvCC+wbQ+MDI/hrpfC0MizvdEhYoCXmXsWxhfp9KoX9n5jK9ujiJSTtI+YEcZ+p/lTtI1CS2guLMoGXcDKqduPuk967lZ7Gid0bcltbxwvqM0yvPPlwUGSzE4247DFYGq2cscnlq5YxOCSBxj/8AXW3ZF7tVvJg6WsRCxIBhZSO/v6Ve1KAhpYCqtc3ioTGg+5z3PriuecdbnZTmrWOMWB3vLiW4cxGKPfk8bj2wP61oadbu0DxDajXCCV1J4OMnOffGau3OjwPqcmWDMXPnOxwsY6Bfwp15Zx29xj5o2uZFClukaAYwB2qlJWFKFyppSRX2myu2UlCF2x/GwPAIq3cl5tMYFE+2BUbcE+92AHoatWsEaJdrFhG+1pHFz/rR3WrDW4U3CLCvkIGVJlOWLZyR+v6VOg1F2sQaJIkF9Jd3AVWmh8u5b+AYGGJHtxV1rCcQRQ2hAi8svGT/AAMD29Qf61TjsHfTwke2bz3ww7KucMfetQJJFFCbWVt8JA2D5sqOv50Oxoqb6kXlF4YLeFl/dzASK/Gzuzg9/atA3aROY2I8pw2x85OasyxxvI1zbwqYJwrOhH3Gzjg9vesa7QWWTZjKF8kMMhSe/wBKwnc0joTT6lF9lRUZgrcMMcqfrWRJI4uA75Uuh2luhpwyk/m3CMytneF4GR0FQ3Mck1hJGoLOmJA3oD6VhGOoTmSQT7w/nRKoIw5Hb0qrqscaayFU+W0kOUceoH8jUiORJG4+46jerDocd6i1JhdaYtyGx5ZxnHMZ9M+ldC0OJvUzpUExgXJAkXBK8AMKkEu25V9xjZMJnHLZqq0jGKNAdriQEj+7TJL+S5uMLhVUZYkfdI700tS5S0sTtMLGVTINylioIPIJ6VxniO/ae4MCklc7myehrW1fUxuuZl4XjaCeCfWuOZ2ldpHOWY5JraCuznm7K3cF6804daYvHWlP1rpRz3FY88GhCQabketKMZHNFxNllW457VagQuA2DhjiqCY3n3NXon2qG4IXnr3oJauS6g4lMdqjKioMsWPepSNluOdy4+8KySXuZWkc4JNSQTyI5RMmP+6elILaGrbEbVY96fJJhuKgjYOflIViPu0c5O/qPWkI9QooorzDUKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCtd2zy4lgfZOvAb1Hes9Yk8swKqoY1Mjwr1JBzuNbB5IRVLMTwAMk1x954o/4n8ltPH9kihJWQgZeX0FdFCcrtDjod9ot1b38UXmTfaiseGXGFjz2AHbH51qajA1uyGwtA11KADIzcrIw4UfReT6Aiub8JXlvDqSOT/o8si7yOFTA6H1PsK9Eu0j1K4WUQKjQgogY4WEEZ3E93I6nsOK3ltoaRkrnKNo7PO9sAstsXGJVPMr9z7gGkubB7qd8ujojCNNhyCQeSfyroViNzpZ+zYUpH5RcptdyOdq+gHX3zVU6YtrpFk1syq6RtM6gZLMD9we3qa5mmkdkal9Dn7ePbqRgtshYv3ivIeWl649hU1oJALfdHhJJGZ1x1BHLCr8Vo022UowE8P2hyBzuOQF/PimyW0ciorMyi3zGxHTAHb8qV3Y6ISRAlpthKed5cccWNyjjHbFS28kdneZOHUosbEemOoqwWjuhHPH0MSHaTjJ96rQsklvc3CAs0WQpk4DA9T+XSszVzLUrpBCEL+XDPINvoM96xmuZvtkq3qEoZGyyDnK9z7VPfzm5so4gMFrceWDwevX8BzUU8oECG5dWmfCqU6lexI+ta9DCUrobeOHeScMTEYwyhR0IOckfnWVbXLqdvmMu8fuM9HX0NalxdpcW25SFaKQQ3AIwBkf5NUY/s4aG1RQvnbljI/vDkkUlE55SVie8EduFDIFiZNvzdPxrnb+6hW7aaObKOoEozwceo/rWybmb7AIrtvNXYVfcPyribsuWbKY34Q++OlaKOlzni/edy5K/lOpcl4rjlWH8J96ivrgxjyYyrOGwW7tVdroRW6xZ3kncc1RubsxW5kf72OAetN2NUm9WZmr3BkuBCDwg+bHrWdnnGKVnLsWbqTk0neulKyscknd3FzSHmiimIMClHApKKAFLYGae0x8vAPWo+x70EhlA24I6n1pksswkZC+oqZh5bYIxmq9om6TPp0q8VLYDc4oJYkALD5uKvsokj2uMgD73cVUUgHn8KkV2554xSBHqNFFFeWaBRRRTAKKKKQBRRRQAUUUnU8c49KLjsL3+tRXFxHawNLKCwUZ2qMs3sBU8Fvc3ak2iZQNgyt90GtL+zktLJnsmV3ddtxez/KEz2UGs5Ts9C+R2ueZ6r47Y20P9jLLaXo3LNITkBT0C1xkjvK7SSMWkJyzE5JPrVnVUii1i6jgk3xrKwV/73PWqn416lNJIyZraVrElkE81pJI4jmONXxtY9TXuHgDW7fU7cTyusm1MNE8uS7e46kevrXz5GQAa0tH1i50i/ju7NisqcA+3pWjV0Cdj6ThuftE7xHcgANw0gHOwH7o+p5/CqBuZLq11CSBUX7sUPHy4J+bA9uSa5/w94tF/oXlQMPtskW5g7A7RyMY7ZPP0FbNwwstAFvAgVtuAFO5mTb82fTcxzn0FYSpmsJ2JYL+KA2waVjCBNFE4HJ2kc+45oQKpy2JAbkGRF+6dwwMfQZyK5+31B7rTbQPKkqwl443C9WBBAHqD1/Ck1DWGe4uRGSYVKyQN3lkyARgdBxip9mzqjM0oTHYX9xbFmlt/9WznoT2I9fSobm9WDzWcq8dvEqFAMB2BqhqWuobhZPL2zSKFVWOFXHLY9+2aybG9M8l7bOyrOUWQCQcFd2T+JpKA3VL4v2tr/N3kyTlhET/ApGQMelRy7IJI2uH2tJ9znLAZy30xUN7dQvqH2sy4itMKM8n5hxWRqDS3etQTq7Mqwr8vZcdR+NPkM5VLo6LUD5k/mW7LsdHd17HABVvxqC4aK6sjfRRlZISs6c/dYjDCsOXUpoLkMcY37VVf4FI5FUrrWJLWaVIpMmUbSMcY+nrWiikjncm2aFxqspCNbkbJGKuByCKwdSkdLp9j7VY8KOc1U/tKREMaHaMkn3pke6Vt2eB6mk5WWhtCFiTyyfmbgmsnVJ98ixAk7etadzcCGBmGdwH5VzzsXcux5JyamEE3cqvPSyCkooroOQKKKKACiiigA7UmD60tKi5cd6YmX7ZPJjy1WN+RjtVVXJGCDU6/Km7IxQSNZ+cHj3NVpbx2ykZAA6kd6Zczl22qeAMGoB0osOx7bRRRXlFBRRRQAUUUUDsFFKiPKwWJS5PYVla3qq2UsdjZSxvey98/LEO5NJWloNLqakQM90ttAplmb+BRk1autJgspnbX7v7PbW4DypH6ehNadlb2vhTw7arZSm81rUn3NKRzj29BWP8AEzw9quseHjf2kUkbwkC6Uv8A630wO9cvtFKfI9EbKKSudHb61bzeHPtWgTWJe6+W3tZ2CiFem4+9eafEfz4LC3hn1OS8vmO64CZWOJe2B/WneEbG8IFlJ4dWO+hXd9tuXISIepXufauihsYbSzmuvE6nUHlmE0xSM5mC/dQeg9q0SjRqaajXvRseLz2dxbxxy3FvJGsoyjOMbh6iocjPSui8a+KLnxX4gkvLiEW0MQ8qC2RdohQdBiuePTgV7EG2rs5npoLH1IqRTtaok+8aeelaEl6xvbiyeSS3kK+o7N9fauz0z4gxFJku/MiDx7WfOWbjkD27Y7CuEGRbye9VQzbcZ60hpnrpurUyW0Fu6uFQSssbfKpPOPrika7jVU8ljbh34IG47RknHp6CvK7W8ltpAyudrcMM9RXUSXk5KsSRGF2gg87cdqluxpCN+poHVbZRONhZmYOryc4A7VDHqkMd55/zPNOBvPpWCbiUMzMDyeh7VGZ3xuAwaSaL16nTJqCSOyPgEg7if4feopNUMM0bbgR1HHYVzxuJUQjJBJyWpsk0khyzHjgAdqdwsaN1q5uGkGMEuHBUdDVG6uTPIWYkseSagBIFLUNhFJCoSfxq3GCq5yAMd6rIAOelLdTCKDIOcjj61FjdOyuVdQuN7+UnQcn3qlS5J5J5NJWyVkcblzMKKKKoQUUUUAFFFFABUkOd2RUZ6Vat4jtB7daYmSqdoy/T1qvNc7ztjGFouLjedijCD9aebC6/s834gf7KH8oyhflDYzj60XS3JSKwx6VtnwnqKaVYXs8YhbUZvLtIZDtaVe789Fzxk1D4a0u91XW0h06BJpI0aZxKPkRFGSzewrvG8QGK8vPDnjLyr63lUNHdBdpwVyhjP8PbA6VhUm07Is26KKK4QCiij2oAM4606O1vbuOVrK2aTyl3MTwBXMaz4ot7XUUsmLeUDmV4+p9hXQeLNW1o+DootBs5ILaS33Xcx4Kr2BPrUT5lKKS3NI67mV4k8Uv4e0+OGxu431KXO8RgERr6VzPgbSl1nxEl3qjkWaSAyuT99ieFrM8KadHrniywsLsSSRXEoEgQ/MR9a9G8bab4V8MaFPZaRqM8V/aXIkjtW5z9TWs7U/3SWrGtdehtas7n4uPZKjJbWtophQ/w102o3LXFs1zPcmG8RlXhNyhfXHrXByz/APCw47TUNF1KGz12GIRTRyttMuPQ1eu7/wASabqdvcSpZ+W8H2e6/ejaWH8VcFXDuTXSxqpI6LUZ7bUoDc6fPC8Vlh5RI215D3Yjv9K4nxf491ay0qGTRNRtJrOdipKxgOjfTtWZ421jQo5lltrj+0dReHy5fJJWFff3Neak9iTgHpniu3DYW/vyInPSyH3E73Vw88zFpXO5m9TUdJxSjFenY507gOtPHXOaZV7SdKk1e9FtDKkblSRv747UOVldlKLk7Ijc/wCiHnrVXrzmrdxE0EbRyIVZH2n2IqnxVLVENWdha29FvEeI203VeUJ/lWJ2pUZopFeMkMpyDUSVzSEuVm7dIUkzjFVpGIrStyupWPmLzKOCfQ1mTRmIlfQ1lHsdM1pcjLmnoxPFRUoJBqzMkcgUi9B701QWb69qsiFkQEDjFSxxjcao+XFZ95J5k20HKrVi5lMUXyn73FZ/H41SiiaktLIcSD04pKTilrQwQUU5ULthRz2oeNo3KSKVYdQRQPUbRRRQAUfWig4oEx8SeY4A7c1ZmcxQsMAE9B6VHaSRrlXOD61DM+9zycZpiJLSzuL+4S3s4mmmf7qKOTXpWj6TeDwLe6NdRC2naWMSRzKRuBbPmA+wrhvDMO7VkmOprpiwjcbhu3sB3r2dJIvsMM4kGpW17C0arvCExkcyY7c8gVwYqpKLRrCxydybKw8bz/2jGbDStVtBaQzRcbUACljj6Z/Gs/XPELaVbpp9tqmma3a2kuLaVof3u31OR6dq69rBo5rcTxw6p5SGJ3kwVaJu+314xUNh4K05b1oIdLtJobi5Dg3DfNbgDJT3FZRrwt7xTj0HUUUUjIKqanepYadLO5Hyj5R6mrRPy5HSuamSTxL4hXT4JYo7a1HmzySPgBR1/GnHW5SHaXoul6DFZeKPFEvmvM/mR2RHL+hq/wDETVHk8PEi4e2hvGWS3gRuJFPY/Ssq60C/1vxXB9v82PTI2CW+8/eQf3a5vxkyx+Jbi0hnaW2tjsh+bIUe1FOCqVIu5V7ROo+GItPD1tf+Lr6IObVDFbIy5UuRjNcFqV/PqmpT3t05eWZyxJ7c09dXvl0ptMWcraO25ox0J9apV2Qp2k5sTlpYkjmlhcPDI0bDoVOCKfJeXUv+suZX+rmoKK15U9Sbi9T/AIUlFFOwgooooAK7r4a+GH8Q3GoSQy+Tc2Fq15DnpJt6iuGwWIA7nFev+F78yXt3e+H7aK1i03QmiukxgMD8pb6k1jXfuG9BtTujzfxDIs+ozzoMec2/H4VjDOKv37rJK5QnbnjNUecYraPwozqtubYUUUUEGho18bK+G4/un+Vh2rW1G1BIZemMqRXM8Zrasb5prcpIwLIMD6VlJa6HRTmnHlkVihDf0pViZs/L0p0jYcmgTcYBoY9L6EscG11zyKncZjqtFNmTrU0swEfyjJqdbmuiMu+I84KO1VqdK5eYsaQDPSt47HFLdifhU9razXUyxwxPKxP3UGTWhpWitdQG9uyYLKL78pH3vZfU1Nc6u+wWukR/ZLYnGR99/djWbqNuyLVOyuyrPpNzZxiSRAqltgYNnDeh96hvQ0gWR1YSp8soP6Gul0/S4tQ8OapJLePHJYbJLe1VdxuZT94n6AVlz29xNbw6g8bG2nY25kxwXAyBn1xUqbvYp2aZg96KVlKOUbqpwaStjEKKKKYCqp5bjApM5FLuIG2koAsWNwlrfQXEqLIsUqsUYZDAHkV65pwS20x9R8N2/wBvjvJCJrYEGSAfe/d54UV43Vq01O+sF22l1LEpOSqMQCfWuetSdQadj2abU7/T9OSK40edftTl/sUEW6WNR08x+xJwcCjS31fVmu1i8PvBPDEBDBcHCPx80jvnt2AryseMvESqqjVbjCsGHzdSPX1qC68S61e8XOq3TDaVA8wgYPbiudYXXZFcx6xR9aKCVVdzHArJ36EGV4h1NdM0qRwwDsMKDXnmkXjx3stzJOEGMsD1f2q14t1dr/VWjVsxRnGKwM89K7adNcuvUV7M7PxZ4sW8s9Pt9LmkURR8/Nyn+yK4wlmYsxJJ6kmjPrmirp0o01ZIbdwooorUAo4oPShRkZoExcUh4p+famv0piEooo57UiiezQSXSAkAA5Oa6vw7rd1pml+ILe3H7m/hWGViMkAHOAe1M8KeGhfeF/EHiFrnyzo0cZji25ErOcY9qS0SQfD++v3ZAs1+kRAOGyFJ/Kuaq01Y6KMdbnMytmLHvVftUrAGL8aiHSukwk7thRSjnpSYb0oJuFPjlaKRWXPHXHem/gacqlsADvQ1oNblyVmK56Z6VX8whutbc2lsfDyXa5yr7SPasJk5IPWsU7nQ00SQyESHnrU0kp8o/TFVogRIAOpqW9IjCp3IzV2IbaKoGfqa1PDeiXXiPxFaaRYgebdPt3McBB1LE+wBNZYOK7rwMz6FpOp+IwoEjo1jbMezOvzke4H86JuyM4R5nYyfEN+huDpli7Cws2ZIwf4iDjcfc1HoPkQy3d/cKrfZ4G8qN+jSMMA/h1rKkcySl26k5J9TXTnRZm0bTraOFYvteXmuGOBk8gZ9QO1ZJxitTqlflsdR8OdKiu9Ae9uLxISBL88vygJj5sepPauPZn/4QCZRcsLeHVQYbcjqSpBfP0wK9Gu9U0zwf8MQltNZtfmFre0jKF3nV/vSZ6DbzyK4TxTpsGj+EfCVsrbr26t5Ly4X+6Gb5Mj6CuagpSk5PZsye1jkL3H26Tb0zUFOlbdOzdcnrTa9ExCjGDn1pRzSE0CuKeuaSiigYUdqKO1ABx606NNzKC21S20segpn4Uue2KHsSe21ieJtWXTNMdVb99KMKPStwsEXc3QDJrynxNqTajrEmSdkZIUV59KLk7sox2Zmcs3UnNHNJuHvS5FegtFoKwc0c0UZ5oCwtJQ1AGR1oC4dqcv3elJhfxpePWmK4MTim8mlPWkyKQ7BT1FMxkdaehwMdzwKAud1Z276V8IZp5nuVOtXoEaqMRFYx1Y9znoKp6lZy2Hw10V5Wj26hNNOqA/OAp2gn2q3c6ndar8N9L0ppCtvayN5EWOHY8ls9vxrJ8QTxHw9pFvDD5TRwHzG3E72LEn6VxLV/M64Lli2jnSf3fWoxTuic96bkCu05QBIPFOD89KbmjIPGaBWJUbJp/KncMVCvByTU7dKpK4r22LLave/ZPs/mjyv7hFUXldmzkZPoKRjnOKbUtJF8ze4vmuHBHWldmdtzEk+tLCu+TJ6AUhpWJbG456Gu58SWy6H4T03TJJP9KZBLJDjBj3jcc/hgVzXhyziu/EVml3kW6yeZLgZO1eTx+FXtaurjxN4slaPmW4n8uJWPTJwo+nSsal5NJHRR7s9I8HeHPDz/Dq41a805Vu4YwpupHLETE5RVX/d61zniHxPaxahLcRiCe4Eyu0YJ2bdoGwL0UcYOOamji1q88J6naS3EFvbaA5kaKMHzJpPut8w4IHbP4V5sB5jFuxy3PWsYUry5pFyl0NRJJ9f1u3ilJ2ySbUiQkrEhOSq+g61Y8Va0+s67LOJCYLZBb2/GNqLwBTdEmk0yK81GI7ZI4TChHVS/GfyzWLLxGBnO4810qKTsjKTsR0gySAO9IfTNSxIAm8/hWhjcSRQnAP1pnNOfJNNzxTEHOeaKMigEGkUFB6UYJPBoxzgmgVw5p6xMV3kHbU9vbKAJJct/s5qw0oJIIGPpTEf/9k=" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Iransans">انالله و انا الیه راجعون<br><br>مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا﴿۲۳﴾<br>در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.<br>شهادت سردار بزرگ سپاه اسلام شهیدحاج قاسم سلیمانی را تسلیت می گوییم.<br>روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف</font><br></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"></span></p> text/html 2020-01-02T11:24:34+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد زلزله۵/۸ دهم ریشتری خواف را لرزاند  http://khafrcs.mihanblog.com/post/1635 <div>به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف ، هادی رمضانی رئیس این جمعیت اظهار داشت : زمین لرزه ای به بزرگی ۵/۸ دهم ریشترساعت 7:59 دقیقه صبح امروز شهرستان خواف را لرزاند.</div><div>رمضانی با اعلام این خبرگفت : در همان دقایق اولیه جلسه ستاد مدیریت بحران در محل فرمانداری با حضور اعضای ستاد برگزار گردید.&nbsp;</div><div>وی در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه کانون اصلی زلزله شهر سنگان اعلام شده بود دو تیم ارزیاب جمعیت هلال احمر شهرستان به روستاهای بخش سنگان اعزام شدند.</div><div>&nbsp;رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خواف اظهار داشت :در پی ارزیابی اولیه انجام شده از ۲۳ روستا زلزله زده شهرستان حاکی از آن است که این زلزله خسارت جانی در پی نداشته است و گزارش‌ها صرفا حکایت از تلفات دام داشته است.</div><div>رمضانی خاطر نشان کرد :تیمهای عملیاتی رشتخوار ،تایباد، تربت جام وخواف از هلال احمر خراسان رضوی اعزام شدند و دو تیم امدادی هم از هلال احمر خراسان جنوبی در منطقه حضور دارند.</div><div>وی در پایان افزود : حجت شایانفر مدیرکل بحران استانداری خراسان رضوی و دکتر سید مجتبی احمدی مدیرعامل هلال احمر استان نیز هم اینک با بالگرد امدادی هلال احمر از مشهد برای بازدید و ارزیابی منطقه زلزله زده و روند امدادرسانی به خواف اعزام شدند.</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3yo4_1577964389126.jpg" alt=""></div> text/html 2020-01-02T08:51:30+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد اهم برنامه های ۵‌آذرماه روز ملی آمادگی در برابر زلزله و هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی جمعیت هلال احمر خواف http://khafrcs.mihanblog.com/post/1634 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;" lang="AR-SA">رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خواف ازاجرای برنامه‌های هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی این جمعیت خبر داد</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;" lang="AR-SA">به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف ،هادی رمضانی رئیس این جمعیت گفت :<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>همزمان با هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>هلال احمر خواف با توجه به رسالت خاصی که دارد به اجرای چندیدن برنامه پرداخت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;" lang="AR-SA">رمضانی افزود: برگزاری دوره های آموزشی پناهگیری اضطراری و خروج ایمن در بیش از </span><span style="font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">۳۵</span><span style="font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;" lang="AR-SA">مدرسه و مهدکودک در سطح شهرستان برگزار و بیش از </span><span style="font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">۷۰۰</span><span style="font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;" lang="AR-SA">نفر از این آموزشها بهره مند شدند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-family: &quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;" lang="AR-SA">رئیس جمعیت هلال احمر اظهار داشت : برگزاری مانور زلزله و ایمنی در مدارس<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>، ارسال و انتشار پیام های ایمنی در راستای ارتقای فرهنگ ایمنی از طریق سایت های محلی و شبکه ها اجتماعی، بر پایی ایستگاه سلامت، برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی و... از جمله اهم برنامه های این جمعیت بود که برگزار شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;" lang="AR-SA">رمضانی در ادامه خاطر نشان کرد : آموزش و توجه به پیام های ایمنی، حفظ خونسردی در هنگام حوادث و از جمله زلزله عدم توجه به شایعات و جلوگیری از انتشار شایعات ، تشکیل تیم های امدادی آموزش دیده در محله ها . از جمله اقدامات مهمی است که میتواند میزان بحران را کاهش دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;" lang="AR-SA">وی با اشاره به لزوم آمادگی و اگاهی شهروندان در حین وقوع حوادث گفت : آمادگی و مشارکت مردم مهم و تاثیر گذار است و باید گفت آمادگی مساوی است با پیروزی و موفقیت در حین حادثه و یا بلایای طبیعی که لازم است شهروندان همیشه آمادگی داشته باشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;"><span dir="LTR"></span><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;" lang="AR-SA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lbfz_1577963884379.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kds3_1577963890927.jpg" alt="" style="font-family: tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5ony_1577963910000.jpg" alt="" style="font-family: tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dr3k_1577963900079.jpg" alt="" style="font-family: tahoma;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra_2 \(MRT\)&quot;"><br></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2019-12-21T07:33:13+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد برنامه های هلال احمر خواف در شب یلدا  http://khafrcs.mihanblog.com/post/1633 <div align="justify"> <font size="2" face="Mihan-Iransans">(طرح یلدانه) با هدف گسترش همدلی و مهربانی همزمان با شب یلدا در خواف توسط این جمعیت اجرا شد</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف ، هادی رمضانی رئیس این جمعیت با اشاره به اجرای طرح «یلدانه» با هدف گسترش همدلی و مهربانی در جامعه، همزمان با شب یلدا، اظهار کرد: این طرح برای دومین سال متوالی توسط جمعیت هلال احمر در سراسر کشور اجرا می‌شود. رئیس جمعیت هلال احمر خواف از اجرای طرح یلدانه همزمان با فرارسیدن شب یلدا در خواف خبر داد و افزود: داوطلبان و جوانان جمعیت هلال احمر بنا دارند تا ساعاتی از بلندترین شب سال را در کنار کسانی باشند که یلدا را تنها و دور از خانواده مانده‌اند. رمضانی افزود: بر این اساس اعضای داوطلب و جوان&nbsp; با یک شاخه گل ، سبد میوه و شیرینی&nbsp; به بیمارستان‌ ۲۲بهمن، مرکز آتش نشانی و پایگاه امدادونجات جاده ای شهدای&nbsp; گمنام سه راهی نشتیفان رفتند و لحظاتی را در کنار آنها&nbsp; بودند.&nbsp; وی با بیان اینکه امیدواریم جمعیت هلال احمر با اجرای این طرح موجب تسکین آلام افراد کم برخوردار در یلدا باشد، افزود: حافظ خوانی، اجرای برنامه‌های متنوع و شاد و همچنین تکریم و دلجویی از نیازمندان و بیماران از دستاوردهای اجرای یلدانه توسط داوطلبان بود.</font></div><div><img src="https://imgurl.ir/uploads/l145223_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><img src="https://imgurl.ir/uploads/f85979_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><img src="https://imgurl.ir/uploads/s60808_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><img src="https://imgurl.ir/uploads/l078456_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-12-21T07:24:35+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد افتتاح کانون جدید غنچه های هلال در شب یلدا http://khafrcs.mihanblog.com/post/1632 <div align="justify"> <font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف، هادی رمضانی رئیس این جمعیت اظهار داشت:&nbsp; این برنامه با هدف آشنایی کودکان با وظایف جمعیت هلال احمر و آشنایی با نشان صلیب سرخ همچنین هلال احمر و ایجاد احساس اعتماد میان اعضای داوطلب و کودکان انجام شد.&nbsp; وی اضافه کرد: تعامل هلال احمر با بخش خصوصی در امور آموزشی و فرهنگی توانسته به خوبی این مدل را پیاده سازی کند. تعامل با مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی یکی از این موارد است که به لطف خدا هلال احمر کارنامه خوبی را در این زمینه داراست. رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اهمیت آموزش کمک های اولیه به کودکان افزود: بهترین سرمایه گذاری برای تربیت نیروهای امدادی و ارتقاء سطح ایمنی در جامعه توجه به آموزش کودکان در سنین پایین است. در حاشیه این برنامه ودر آستانه شب یلدا هدایایی که توسط،اعضای جوان مرکز امور جوانان این جمعیت آماده شده بود به کودکان تقدیم گردید. </font><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/v2j7_1577000214902.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-12-18T04:39:20+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد کسب عنوان #برتر در حوزه #امور_داوطلبان هلال احمر خراسان رضوی http://khafrcs.mihanblog.com/post/1631 &nbsp; صبح دیروز با حضور مسئولان ستادی و استانی ، آیین تجلیل از داوطلبان فعال جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی به میزبانی شهرستان گناباد برگزار شد.<br><br>در این مراسم :<br><br>هادی رمضانی ، رئیس هلال احمرخواف به جهت کسب رتبه دوم در بین شعب در حوزه امور داوطلبان هلال احمر استان<br><br>منصوره سادات متولی ، مسئول امور داوطلبان شعبه به عنوان مسئول برتر حوزه امور داوطلبان <br><br>بهناز عثمانی به عنوان جوان فعال و برتر در حوزه امور جوانان<br><br>حسن ساعدی و زهره خواجه نژاد<br><div>&nbsp;به عنوان داوطلبان_برتر در حوزه امور داوطلبان جمعیت هلال احمر خواف تجلیل شدند.</div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/9x8_image_2019_12_21-8_9_43_986_yji.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div> text/html 2019-12-16T03:48:48+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد انتخابات کانون طلاب هلال احمر شهرستان خواف http://khafrcs.mihanblog.com/post/1625 <div><br></div><div>انتخابات کانون طلاب در مراکز حوزه علمیه شهرستان خواف برگزار شد.</div><div><br></div><div>به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف؛هادی رمضانی رئیس این جمعیت اظهار داشت:برای پویایی کانون طلاب بعد از انتخاب دبیر و اعضای شورای این کانون فعالیت ها و برنامه هایی در سطح شهرستان اجرا می‌شود.</div><div>&nbsp;</div><div>رمضانی با اشاره به انتخابات کانون طلاب در شهرستان خواف گفت: این انتخابات در دو حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) برادران و حوزه علمیه الزهرا(س) چمن آباد باحضور حداکثری اعضا برگزار گردید.</div><div><br></div><div>وی افزود: حضور مبلغین و طلبه های عزیز در جمع جوانانی که شور دوران زندگی خود را در براورد نیاز های انسانی و بشردوستانه به مردم سپری میکنند از نظر بعد معنوی دارای اهمیت ویژه ایی میباشد.</div><div>رمضانی تصریح کرد: در این انتخابات پنج تن به عنوان اعضای اصلی شورا و دو تن به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.</div><div>وی خاطرنشان کرد: عضوی که بیشترین رای را در انتخابات کسب کرد به عنوان دبیر کانون طلاب حوزه علمیه انتخاب شد.</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/d6ca_1576727281023.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/4dx4_1576727286532.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-12T10:14:07+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد جلسه هم اندیشی دبیران کانون های دانشجویی با رئیس جمعیت هلال احمر http://khafrcs.mihanblog.com/post/1623 <div>رییس جمعیت هلال احمر شهرستان خواف از برگزاری جلسه هم اندیشی با دبیران کانون های دانشجویی جمعیت هلال احمرخواف خبر داد.</div><div><br></div><div>به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف، هادی رمضانی رئیس این جمعیت اظهار داشت:این جلسه با هدف ارتقای سطح کیفی برنامه های فرهنگی و آموزشی دانشجویان و با حضور مسئول واحد جوانان، دبیران و اعضای شورای اجرایی برگزار شد که خوشبختانه با توجه به بهرمندی از حضور جوانان خلاق، پر توان و پویا در این کانون ها جلسه مذکور با رویکرد و تدوین نقشه راه مناسبی جهت جذب دانشجویان با استعداد و بشر دوست در جمعیت هلال احمر شهرستان ادامه یافت.</div><div><br></div><div>در ادامه دبیران کانونها و کارشناس جوانان شعبه به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات در مورد بهبود عملکرد کانونها پرداختند ..</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/7p50_1576231884491.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-12T10:12:06+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد مدیران و مربیان خواف پای درس ماه نشستند http://khafrcs.mihanblog.com/post/1622 <div><br></div><div>مدیران و مربیان مدارس و مهدکودکها در طرح پای درس ماه با برنامه ها و فعالیت های جمعیت آشنا شدند..</div><div>به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف، هادی رمضانی رئیس این جمعیت گفت: دومین دوره طرح پای درس ماه به منظور آشنایی مدیران و مربیان مدارس دارای کانون های دانش آموزی هلال احمری و کانون غنچه های هلال با تاریخچه، اصول و اهداف جمعیت هلال احمر، ساختارکانونی و فعالیت های شاخص به ویژه طرح ملی دادرس و به کارگیری صحیح مهارت های امدادی ، اسیب های اجتماعی و فعالیتهای اردویی در قالب دوره ضمن خدمت آموزشی و مهارتی اردوها برگزار شد..</div><div>&nbsp;رئیس جمعیت هلال احمر تصریح کرد: با توجه به لزوم گسترش آموزش های همگانی پایه و با تاکید بر تاثیرگذاری آموزه ها بر گروه سنی کودک و نوجوان و نقش اساسی مدیران و مربیان در انتقال این آموزه ها و همچنین بکار گیری آموزش ها در زمان بروز حادثه کارگاه آموزشی طرح پای درس ماه برگزار گردید.</div><div><br></div><div>وی اجرای طرح فوق را در سطح مدارس بسیار موثر و سودمند بیان کرد و افزود: جمعیت هلال احمر خواف در ۳۵ آموزشگاه دوره اول متوسطه دارای کانون می باشد که طرح با شرکت مدیران و مربیان داوطلب این مدارس و کانون های غنچه های هلال برگزار گردید.</div><div><br></div><div>رمضان ضمن تقدیر از همکاری خوب آموزش و پرورش تصریح کرد: با مکاتبات و پیگیریهای بعمل آمده با آموزش و پرورش مقرر است برای شرکت کنندگان گواهی ضمن خدمت صادر میشود.</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/59oi_1576231893307.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-09T13:10:58+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد دیدار پرسنل و امام جماعت جمعیت هلال احمر خواف با امام جمعه شهرستان http://khafrcs.mihanblog.com/post/1621 <div><br></div><div>&nbsp;رئیس جمعیت هلال احمر خواف از،دیدار با امام جمعه شهرستان خبر داد.&nbsp;</div><div>به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف، هادی رمضانی رئیس این جمعیت اظهار داشت: پرسنل و امام جماعت شعبه به مناسبت روز جهانی داوطلب با امام جمعه خواف که داوطلب این جمعیت نیز هستند دیدار و گفتگو نمودند</div><div>رمضانی ضمن تبریک این روز به ایشان ، گزارشی از عملکرد جمعیت هلال احمر شهرستان در چند ماهه اخیر را ارائه داد.</div><div>&nbsp;</div><div>امام جمعه شهرستان خواف ضمن خوش آمد گوئی و تبریک به مناسبت روز داوطلب گفت: خدمات ارزنده جمعیت هلال احمر خواف که همیشه در راس حوادث هستند قابل تقدیر می باشد.</div><div><br></div><div>&nbsp;وی در ادامه افزود: خدمات جمعیت هلال احمر مختص یک شهر و یک استان نیست بلکه این خدمات در سطح بین الملی است.</div><div><br></div><div>حجت الاسلام والمسلمین شمسیان در پایان خاطر نشان کرد: کاری که در جمعیت هلال احمر انجام می شود کار ارزشی است. کمک به آسیب دیدگان که دچار این حوادث شده اند یک ارزش معنوی دارد.</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fm8p_1575896912867.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-09T13:08:41+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد برگزاری انتخابات کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه پیام نور خواف http://khafrcs.mihanblog.com/post/1620 <div>&nbsp;</div><div>به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر،شهرستان خواف، هادی رمضانی رئیس این جمعیت اظهار داشت: هدف از برگزاری این انتخابات جذب، سازماندهی و تربیت دانشجویان به منظور آماده سازی آنان در انجام خدمات امدادی و اجتماعی مورد نیاز جامعه به ویژه هنگام بروز حوادث طبیعی است.</div><div>رمضانی تصریح کرد:در کانون های دانشجویی با برنامه ریزی جهت عضو پذیری و بهره مندی بهینه از توان و ظرفیت دانشجویان می توان بستر مناسبی برای انجام فعالیت های فرهنگ امدادی بشر دوستانه و تحقیقات علمی همسو با اهداف جمعیت هلال احمر فراهم کرد.</div><div>وی همچنین خاطر نشان کرد: کانون های دانشجویی هلال احمر می توانند نقش مهمی در گسترش و توسعه آموزش های امدادی میان دانشجویان و توانمندسازی آنها ایفا کنند و دانشجویان یکی از مهمترین جوامع هدف هلال احمر برای گسترش فرهنگ خود مراقبتی و مصون سازی جوانان در برابر آسیب های اجتماعی هستند و کانون های دانشجویی هلال احمر اهمیت خاصی در این زمینه برای ما دارند.</div><div><br></div><div><br></div><div>لازم به ذکر است در این انتخابات که با حضور مسئولان دانشگاه و جمعیت هلال احمر و دانشجویان برگزار شد: در پایان از میان کاندیدها 7 نفر که بیشترین رای را آوردند به عنوان اعضای شورا انتخاب شدند.</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/laqb_1575896921919.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-08T20:10:12+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد انتخابات کانون دانش آموزی مدارس جمعیت هلال احمر شهرستان خواف http://khafrcs.mihanblog.com/post/1619 <div><br></div><div>رئیس جمعیت هلال احمرشهرستان خواف ازبرگزاری انتخابات کانون دانش آموزی در مدارس این شهرستان خبر داد.</div><div><br></div><div>به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمرشهرستان خواف ، هادی رمضانی رئیس این جمعیت گفت: این کانون‌ها به منظور جذب و آماده سازی دانش آموزان علاقمند به امور داوطلبانه خدمات امدادی و عام المنفعه در مدارس ایجاد می‌شود.</div><div><br></div><div>&nbsp;رمضانی تصریح کرد: هدف از تشکیل کانون های دانش آموزی نهادینه کردن فرهنگ صلح و نوع دوستی در بین دانش آموزان و خانواده ها ، توسعه و ترویج آنها در بین اقشار مختلف جامعه می باشد.</div><div><br></div><div>وی اضافه کرد: نفر اول این انتخابات به عنوان دبیر کانون تعیین می شود و با همکاری دیگر اعضای کانون به ترویج و تبلیغ اهداف انسان دوستانه سازمان جمعیت هلال احمر می پردازند.</div><div>رئیس جمعیت هلال احمر عنوان کرد: اعضای کانون های هر مدرسه توسط مربیان پرورشی همان مدرسه که در دوره های ویژه جمعیت هلال احمر شرکت کردند با اهداف، برنامه ها و وظایف اعضای کانون ها آشنا می شوند.</div><div>رمضانی در پایان خاطر نشان کرد:دانش آموزان با فراگیری حداقل های آموزش امداد و کمک های اولیه در این طرح می توانند در مواقع نیاز هم به خود و هم به دیگران یاری رسانند و این آموزش ها را به دیگران منتقل کنند.</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/16zv_1575835286129.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hsj5_1575835273553.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-08T20:08:07+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد فراخوان عضویت در کانون های دانشجویی هلال احمر http://khafrcs.mihanblog.com/post/1618 <div>رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خواف از برپایی ایستگاه فراخوان عضویت در محل کانون های دانشجویی در دانشگاه های آزاد و پیام نور خبر داد.</div><div>به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف، هادی رمضانی رئیس،این جمعیت ضمن تبریک روز دانشجو با اعلام این خبر اظهار کرد:به منظور جذب نیروهای داوطلب به ویژه دانشجویان و آشنایی افراد با این نهاد فراخوان عضویت هلال احمر توسط کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه های پیام نور و آزاد انجام شد.</div><div><br></div><div>وی افزود: در کانون های دانشجویی هلال احمر با برنامه ریزی جهت عضوپذیری و بهره مندی بهینه از توان و ظرفیت دانشجویان، بستر مناسبی برای انجام فعالیت های فرهنگی، امدادی، بشردوستانه با اهداف جمعیت هلال احمر ایجاد می شود.</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/et8m_1575835299557.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5r1u_1575835266922.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-08T20:06:07+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدا توسط داوطلبان جمعیت هلال احمر خواف http://khafrcs.mihanblog.com/post/1617 <div>به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف : هادی رمضانی رئیس این جمعیت گفت: به مناسبت روز جهانی داوطلب مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس شهرستان خواف با حضور رئیس، کارکنان و جمعی از اعضاء داوطلب در گلزار شهدا شهرستان خواف برگزار شد و حاضرین با ذکر فاتحه با مقام شامخ شهدا و امام شهدا پیمانی دوباره بستند.&nbsp;</div><div>رمضانی اظهار داشت: شهدا و ایثارگران با مجاهدت، دلاوری و رشادت از جان، مال و جسم خود گذشتند و با صبر و مقاومت امنیت را در جامعه فراهم كردند.&nbsp;</div><div>وی ادامه داد: همه ما باید برای نهادینه كردن و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و انتقال رشادت های بسیجیان دلاور و ‌شهدای سرافراز به نسل آینده تلاش كنیم.</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qs1p_1575797270935.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-08T19:59:03+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد کوهپیمایی داوطلبان بمناسبت روز جهانی داوطلب http://khafrcs.mihanblog.com/post/1616 به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف ، هادی رمضانی رئیس این جمعیت ضمن گرامیداشت روز جهانی داوطلب اظهار داشت : با حضور جمعی از داوطلبان و اعضای جوانان بمناسبت گرامیداشت روز جهانی داوطلب مراسم کوهپیمایی در ارتفاعات خواجه یار شهر خواف برگزار گردید.. <div>&nbsp;رمضانی ضمن تقدیر وتشکر از همه داوطلبان جمعیت هلال احمر که همیشه صادقانه و بی منت در همه امور یاری رسان این جمعیت بودند افزود : داوطلب جمعیت هلال احمر پله های معرفت را طی نموده و به درجه ای از اخلاق و معنویت دست یافته که جان خود را برای نجات هم نوعان به خطر می اندازد.</div><div>وی در پایان خاطر نشان کرد:این برنامه با هدف افزایش توان جسمی و روحیه امدادی و ایجاد نشاط و همدلی بین اعضای جوان، داوطلب و کارکنان این جمعیت و آگاهی بخشی در خصوص اهمیت ورزش بر روی سلامت افراد و جامعه برگزار شد.</div><div><br></div><div>لازم به ذکر است در حاشیه این مراسم مسابقه طناب کشی و پذیرایی با آش نذری نیز اجرا گردید.و در پایان با اهدای جوایز از داوطلبان برتر تقدیر به عمل آمد .</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/n7ia_1575797408826.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0rs3_1575797260897.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/u4xg_1575797221114.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-07T08:14:06+01:00 khafrcs.mihanblog.com زهره خواجه نژاد پیام تبریک رئیس جمعیت هلال احمر خواف بمناسبت روز دانشجو http://khafrcs.mihanblog.com/post/1615 رئیس جمعیت هلال احمر خواف طی پیامی روز دانشجو را تبریک گفت: متن پیام رمضانی&nbsp; به مناسبت 16 آذر،‌ ضمن تکریم و بزرگداشت روز دانشجو به شرح ذیل می باشد:&nbsp; تلاش دانشجویان عزیز ایرانی که علی رغم همه کاستی ها همچون ستاره ای در آسمان علم جویی، آزادی خواهی و ظلم ستیزی می درخشند ستودنی و مبارک است.&nbsp; 16 آذرماه فرصتی هست برای تجلیل از قهرمانانی که با خونشان این فرصت را دراختیار همه شما دانشجویان قرار دادند تا در نهایت آرامش فعالیت های علمی ، آموزشی و امدادی را دنبال کنید اینجانب به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ و مقتدر جمعیت هلال احمر ، روز دانشجو را&nbsp; به همه شما دانشجویان بویژه دانشجویان جمعیت هلال احمر خواف تبریک عرض نموده و&nbsp; آرزومندم در سایه علم و تحصیل بتوانید با فعالیت های عام المنفعه و بشردوستانه در جمعیت هلال احمر از فرصت های طلایی خدمت به&nbsp; همنوعان خود استفاده کنید . برای همه عزیزان آرزوی توفیق،سلامتی و بهروزی دارم